Submit

คำประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

Copied to clipboard

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

Covestro ตระหนักว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณขณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของเราถือเป็นข้อกังวลที่สำคัญยิ่ง เราให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความจริงจังเป็นอย่างสูง ดังนั้น เราจึงมีความประสงค์ที่จะใช้โอกาสนี้เพื่ออธิบายหลักการพื้นฐานที่เรานำมาใช้ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยเราจะแจ้งข้อมูลส่วนนี้ทุกครั้งที่มีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว
เอกสารต่อไปนี้อ้างถึงบทบัญญัติทางกฎหมายตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรปเป็นตัวอย่าง โดยปฏิญญาการคุ้มครองข้อมูลสากลฉบับนี้ไม่อ้างถึงระเบียบข้อบังคับแห่งชาติหรือระเบียบที่มักนำมาเปรียบเทียบ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้อ่านจะทำความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น หากมีความจำเป็น ข้อมูลเหล่านี้และข้อมูลอื่น ๆ จะแสดงอยู่ในคำอธิบายเฉพาะของแต่ละประเทศเหนือย่อหน้า “การติดต่อ” ในคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

หากเราได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จะใช้มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ a ของระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation - GDPR) ของสหภาพยุโรป เป็นฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เมื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นข้อจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาที่เจ้าของข้อมูลเป็นคู่สัญญา จะใช้มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ b ของ GDPR เป็นฐานกฎหมาย โดยยังมีผลบังคับใช้กับขั้นตอนการประมวลผลที่จำเป็นต้องดำเนินการก่อนเข้าเป็นคู่สัญญาด้วย หากต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถือเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทเรา จะใช้มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ c ของ GDPR เป็นฐานกฎหมาย หากต้องมีการประมวลผลข้อมูลเพื่อรักษาผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทเราหรือของบุคคลที่สาม โดยในกรณีที่ผลประโยชน์ สิทธิขั้นพื้นฐาน และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลไม่เกินขอบเขตของผลประโยชน์ข้างต้น จะใช้มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ f ของ GDPR เป็นฐานกฎหมายสำหรับการประมวลผล บริษัทของเรามีผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินงานและปรับปรุงกิจกรรมทางธุรกิจของเรารวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นและการปรับปรุงการดำเนินงานในส่วนของเว็บไซต์อย่างเหมาะสมโดยปราศจากข้อผิดพลาด ตลอดจนการสนับสนุนความร่วมมือกันดำเนินงานในส่วนของเว็บไซต์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูล

คุณสามารถใช้เว็บไซต์ของ Covestro โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ กับเรา อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอและบริการบางอย่างที่พบในเว็บไซต์ของเรานั้น กำหนดให้ต้องมีการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าถึงข้อเสนอและบริการดังกล่าว

การบันทึกข้อมูลการเข้าถึงทางเทคนิค

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา Covestro จะใช้ระบบอัตโนมัติในการรวบรวมข้อมูล อย่างไรก็ดี ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลใดเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินพฤติกรรมของบุคคลนั้น ตัวอย่างข้อมูลการเข้าถึงทางเทคนิคที่เก็บไว้ในไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์มีดังนี้

 • ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ที่คุณใช้งาน
 • ระบบปฏิบัติการของผู้ใช้
 • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้
 • ที่อยู่ IP ของผู้ใช้
 • วันและเวลาที่เข้าถึง
 • เว็บไซต์ก่อนที่ระบบของผู้ใช้จะเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา (เว็บไซต์ต้นทาง)
 • เว็บไซต์หลังจากที่ระบบของผู้ใช้ออกจากเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลจะได้รับการประมวลผลเพื่อส่งเนื้อหาของเว็บไซต์เรา เพื่อให้แน่ใจถึงฟังก์ชันการทำงานของระบบไอที และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์เรา รวมทั้งเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สมเหตุสมผลของเราและสร้างความกระจ่างต่อปัญหาใด ๆ ในกรณีการเข้าถึงหรือการพยายามเข้าถึงเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต (มาตรา 6 (วรรค 1 ข้อ f ของ GDPR)

คุกกี้

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ คุกกี้เป็นไฟล์ที่บันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งคุกกี้สามารถส่งไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ได้เมื่อผู้ใช้เข้าใช้งานเพจ โดยจะมีการใช้งานเพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้ คุกกี้ช่วยให้ผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น

คุณสามารถป้องกันไม่ให้มีการบันทึกคุกกี้ได้ โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณได้ตลอดเวลา คุณสามารถลบคุกกี้ที่บันทึกไว้ได้เสมอ

เรามีความประสงค์ที่จะแจ้งให้ทราบว่า หากคุณปิดใช้งานคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์ของเราได้อย่างเต็มที่

คุกกี้/พิกเซลในเว็บไซต์นี้*

*คุกกี้ที่มีการลบอย่างสม่ำเสมอในตอนท้ายของเซสชันจะไม่ปรากฏที่นี่ รายการคุกกี้/พิกเซล/เครื่องมือที่ใช้งานจะอยู่ในเครื่องมือการให้ความยินยอมของเรา

เทคโนโลยี UserCentrics (เครื่องมือการให้ความยินยอม)

ในการขอรับความยินยอมจากผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับคุกกี้ซึ่งจำเป็นต้องมีการให้ความยินยอมและสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้งานคุกกี้ เว็บไซต์ของเราจะใช้เครื่องมือการให้ความยินยอมสำหรับการใช้งานคุกกี้ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาโดย Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Munich (หลังจากนี้จะเรียกว่า “Usercentrics”)

ด้วยการผนวกรวมกับรหัส JavaScript ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้จะเห็นแบนเนอร์เมื่อเข้าชมเพจ ซึ่งสามารถให้ความยินยอมสำหรับการใช้งานคุกกี้และ/หรือแอปพลิเคชันที่ใช้งานคุกกี้บางส่วนได้โดยการทำเครื่องหมายในช่อง เครื่องมือจะบล็อกการตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดซึ่งจำเป็นต้องมีการให้ความยินยอมจนกว่าผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องจะให้ความยินยอมโดยการทำเครื่องหมายในช่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจได้ว่าคุกกี้ดังกล่าวจะได้รับการตั้งค่าเฉพาะในอุปกรณ์ปลายทางที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้เมื่อมีการให้ความยินยอมแล้วเท่านั้น
การตั้งค่าดังกล่าวนั้น ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาด้วยการกดปุ่ม UserCentrics ทางด้านขวาล่างของเว็บไซต์

เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้บางส่วน (รวมถึงที่อยู่ IP) โดยเครื่องมือการให้ความยินยอมสำหรับการใช้งานคุกกี้ ซึ่งจะส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Usercentrics และบันทึกไว้ที่นั่นเพื่อให้เครื่องมือการให้ความยินยอมสำหรับการใช้งานคุกกี้สามารถกำหนดการดูเพจไปยังผู้ใช้งานแต่ละคนได้อย่างชัดเจน ตลอดจนจัดเก็บและบันทึกแยกรายการสำหรับระยะเวลาของเซสชันที่ผู้ใช้ได้ตั้งค่าการให้ความยินยอมไว้

การประมวลผลข้อมูลส่วนนี้จะดำเนินการตามมาตรา 6 วรรค 1 ข้อ f ของระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation - DSGVO) ตามผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราในการจัดการความยินยอมสำหรับการใช้งานคุกกี้ที่เป็นไปตามกฎหมาย จำเพาะสำหรับผู้ใช้แต่ละคน และผู้ใช้เข้าใจได้ง่าย ตลอดจนในการออกแบบเว็บไซต์ของเราที่เป็นไปตามกฎหมาย

มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ c ของระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation - DSGVO) เป็นฐานกฎหมายเพิ่มเติมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น ในฐานะฝ่ายที่รับผิดชอบ เรามีหน้าที่ตามกฎหมายในการใช้คุกกี้ที่ไม่จำเป็นทางเทคนิคโดยเป็นไปตามความยินยอมของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

เราได้ทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลตามสัญญากับ Usercentrics ข้อตกลงนี้กำหนดให้ Usercentrics ต้องคุ้มครองข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราและห้ามไม่ให้ Usercentrics ส่งข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สาม

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลโดย Usercentrics ได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Usercentrics https://usercentrics.com/privacy-policy/

เครือข่ายสังคมและเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์ของเราประกอบด้วยลิงก์ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เมื่อไปตามลิงก์ดังกล่าว ถือว่าคุณออกจากเว็บไซต์ของเรา กรณีตัวอย่างในลักษณะเดียวกันได้แก่การคลิกลิงก์ที่แชร์บนเครือข่ายสังคม Covestro เลือกเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงถึงด้วยความระมัดระวัง แต่ Covestro ก็ไม่อาจรับผิดชอบหรือรับผิดต่อรูปแบบที่บริษัทผู้ดำเนินงานเว็บไซต์ดังกล่าวใช้งาน ประมวลผล จัดเก็บ หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ หากคุณใช้งานอยู่บนเครือข่ายสังคมที่มี Covestro อยู่ หรือหากคุณเข้าชมเว็บไซต์อื่น ๆ คุณควรศึกษาข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลของบริษัทผู้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นโอกาสให้คุณทำความเข้าใจและควบคุมได้ว่าคุณจะส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลใดให้เครือข่ายสังคมหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ จะมีการเก็บรวบรวมเฉพาะเมื่อคุณได้ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เรา เช่น ในการกรอกแบบฟอร์ม การส่งอีเมล ขณะสั่งซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์ หรือในการติดต่อสอบถามหรือขอรับข้อมูล

ซึ่งรวมถึงแบบสำรวจลูกค้าที่ Covestro ส่งออกปีละหลายครั้ง โดยขึ้นอยู่กับความยินยอมของพวกเขา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา (ถ้ามี)

หากคุณรับประโยชน์จากโอกาสในการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา และให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา ข้อมูลที่ป้อนลงในช่องกรอกข้อมูลจะได้รับการส่งไปยังหน่วยงานของ Covestro ที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว

เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเราแล้ว ที่อยู่ IP ของผู้ใช้ ตลอดจนวันและเวลาที่ลงทะเบียนจะได้รับการบันทึกไว้ วัตถุประสงค์ของการดำเนินการดังกล่าวคือการป้องกันการใช้บริการในทางที่ผิด

ต้องมีการลงทะเบียนข้อมูลสำหรับการส่งมอบเนื้อหาหรือบริการ ผู้ที่ลงทะเบียนสามารถลบหรือแก้ไขข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ตลอดเวลา บุคคลที่ได้รับผลกระทบสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บันทึกไว้ได้ตลอดเวลา

ตัวเลือกการติดต่อ

เว็บไซต์ของเรามีแบบฟอร์มการติดต่อที่สามารถใช้ในการติดต่อกับเราแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากคุณเลือกตัวเลือกนี้เพื่อติดต่อกับเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้จะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติ ข้อมูลจะได้รับการบันทึกไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลหรือการติดต่อบุคคลที่เป็นปัญหาเท่านั้น

นอกจากนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้หรือติดต่อเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านที่อยู่ที่ให้ไว้

จดหมายข่าว

หากคุณสมัครรับจดหมายข่าวของบริษัทเรา ข้อมูลที่คุณป้อนในช่องกรอกข้อมูลจะได้รับการส่งไปยังหน่วยงานของ Covestro ที่รับผิดชอบการประมวลผลข้อมูล

เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวของเราแล้ว ที่อยู่ IP ของผู้ใช้ ตลอดจนวันและเวลาที่ลงทะเบียนจะได้รับการบันทึกไว้ การดำเนินการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อป้องกันการใช้บริการในทางที่ผิดหรือการใช้อีเมลแอดเดรสของบุคคลในทางที่ผิด จะไม่มีการส่งข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สาม ยกเว้นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เราต้องส่งข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลนี้ใช้เพื่อส่งจดหมายข่าวเท่านั้น ผู้ได้รับผลกระทบสามารถยกเลิกการลงทะเบียนรับจดหมายข่าวได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังสามารถเพิกถอนความยินยอมในการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ตลอดเวลา มีการส่งลิงก์ให้ในจดหมายข่าวแต่ละฉบับเพื่อวัตถุประสงค์นี้

การส่งข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลตามสัญญา

ในบางกรณี เราใช้ผู้ให้บริการที่เชี่ยวชาญในการประมวลผลข้อมูลของคุณ ผู้ให้บริการเหล่านี้จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเราเท่านั้น โดยจะดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามคำชี้แจงของเราตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้องสำหรับการประมวลผลข้อมูลตามสัญญา

การประมวลผลข้อมูลนอกสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป (EU / EEA)

ในบางกรณี ข้อมูลของคุณอาจได้รับการประมวลผลในประเทศนอกสหภาพยุโรป (“EU”) หรือนอกพื้นที่เขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) ซึ่งอาจมีการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่ต่ำกว่าสหภาพยุโรป ในกรณีดังกล่าว เรามีข้อตกลงในรูปแบบสัญญาหรือวิธีการอื่น ๆ กับคู่สัญญาของเราในการรับประกันว่าจะมีการให้ความคุ้มครองข้อมูลของคุณในระดับที่เพียงพอ หรือเราจะขอรับความยินยอมจากคุณอย่างชัดเจน

การจัดเก็บข้อมูลของคุณ

เราบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่มีความจำเป็นเพื่อดำเนินการสำหรับบริการที่คุณร้องขอหรือที่คุณได้ให้ความยินยอม เว้นแต่เราจะอยู่ภายใต้ข้อผูกพันทางกฎหมายอื่น ๆ เช่น ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลตามกฎหมายการค้าหรือกฎหมายภาษี หรือเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีของศาลที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
(ไฟล์รายการบันทึกบนเว็บไซต์ 2 ปี, การติดต่อสอบถามข้อมูล - ศูนย์การแจ้งข้อมูลกลับ - 6 ปี)

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ข้อมูลที่คุณให้แก่เราได้รับการคุ้มครองโดยใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยจากการจัดการโดยไม่ตั้งใจหรือโดยเจตนา การสูญเสีย การทำลาย การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปิดเผยต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรการการรักษาความปลอดภัยของเราได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาทางเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ขององค์กร

จะมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ให้บริการในประเทศที่สามเฉพาะกรณีที่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของมาตรา 44 และต่อ ๆ ไป ของ GDPR

ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณ

คุณมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

 • รับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราบันทึกไว้
 • รับการแก้ไข ลบ หรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • คัดค้านการประมวลผลซึ่งให้ผลประโยชน์ที่สมเหตุสมผลของเรา ผลประโยชน์สาธารณะ หรือการทำโปรไฟล์ เว้นแต่เราจะสามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่จำเป็นสำหรับการประมวลผลดังกล่าว ซึ่งมีค่ามากกว่าผลประโยชน์ สิทธิ์ และเสรีภาพของคุณ หรือเว้นแต่ว่าเป็นการประมวลผลเพื่อยืนยัน ใช้ หรือปกป้องการอ้างสิทธิ์ทางกฎหมาย
 • ขอให้มีส่งข้อมูลของคุณในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เช่น มาตรา 20 ของ GDPR และ
 • ส่งข้อเรียกร้องไปยังหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศของคุณ (หากสามารถดำเนินการได้) หรือส่งถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและเสรีภาพของข้อมูลประจำนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลีย (State Officer of Data Privacy and Freedom of Information of North Rhine Westphalia) P.O. Box 20 04 44 40102 Düsseldorf.

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมใด ๆ ที่คุณได้มอบให้ในการเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา โดยจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละส่วนซึ่งอธิบายถึงการประมวลผลข้อมูลที่คุณให้ความยินยอม

จดหมายลายลักษณ์อักษรที่ส่งถึงสำนักงานความเป็นส่วนตัวของข้อมูลกลุ่ม (Group Data Privacy Office) เป็นเอกสารที่เพียงพอ (ในส่วนที่อยู่และแบบฟอร์มการติดต่อ ให้ดูด้านล่าง)

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็ก

หากทราบว่าเป็นเด็ก เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้นั้น โดยทั่วไป เราไม่มีทางรู้ได้ว่าผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอายุเท่าไหร่ เนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราในการปกป้องเด็ก เมื่อเด็กใช้อินเทอร์เน็ต เราจึงแนะนำพ่อแม่และผู้ปกครองให้สอนเด็กเกี่ยวกับวิธีใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยด้วยท่าทีที่รับผิดชอบ เด็กไม่ควรส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง Covestro โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลเฉพาะภูมิภาคและประเทศ

คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลเพิ่มเติมที่มีข้อมูลเฉพาะสำหรับประเทศหรือภูมิภาคของคุณมีอยู่ที่นี่:

Japan – Privacy Statement
USA – California Privacy Notice
USA – California Privacy Notice for Employees, Job Applicants and Contractors

การติดต่อ

Covestro AG รับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์นี้

Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Germany
โทรศัพท์: +49 214 6009 2000

หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โปรดติดต่อสำนักงานความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูลกลุ่มบริษัท Covestro (Covestro AG Group Data Privacy Office)

Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Germany
โทรศัพท์: +49 214 6009 2000

เราจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนคำประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเป็นครั้งคราวตามการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของอินเทอร์เน็ต เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดเวลา

ติดต่อเรา

Contact form image Zoe

โปรดอธิบายเกี่ยวกับตัวคุณ?

คุณมีความสนใจในวัสดุประเภทใด?

ข้อมูลที่ต้องการสอบถามอยู่ในประเภทใด?

เราจะติดต่อคุณได้อย่างไร?

* จำเป็นต้องกรอกข้อมูล

Compare