Submit

โคเวสโตร ก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้นของกลุ่มธุรกิจ Specialty Films เดินหน้าขยายกำลังการผลิตในประเทศไทย

Copied to clipboard
โคเวสโตร - Specialty Films
โคเวสโตร ผู้นำด้านวัสดุโพลิเมอร์ระดับโลก ก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้นของกลุ่มธุรกิจ Specialty Films ในประเทศไทย ภายใต้แผนงานในการขยายกำลังการผลิตระดับโลกที่มีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 100 ล้านยูโร โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าการเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความท้าทาย ซึ่งจะดำเนินการขยายกำลังการผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ประเทศไทย

จากความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำของตลาดระดับภูมิภาค การขยายและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ประเทศไทยในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อการเอื้อประโยชน์ให้กับลูกค้าที่เป็นผลมาจากการเพิ่มกำลังการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นที่มาพร้อมกับการเสนอการบริการที่ดีกว่าเดิม เพื่อการตอบโจทย์ความต้องการในการใช้วัสดุฟิล์มชนิดพิเศษที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของกลุ่มลูกค้าทั้งจากระดับภูมิภาคและทั่วโลก วัสดุฟิล์มชนิดพิเศษของโคเวสโตรจะช่วยในการกำหนดอนาคตและตอบรับความต้องการที่หลากหลายของอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ยานยนต์ การสื่อสารและโทรคมนาคม ความปลอดภัยของเอกสารส่วนบุคคล และอุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น

คุณชอว์ปิน ตัน หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ Specialty Films ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “เรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ฐานการผลิตแห่งใหม่ในประเทศไทยได้มีการดำเนินการมาจนถึงความสำเร็จตามเป้าหมายและกรอบเวลาที่วางไว้ โดยเรามองว่าประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตที่เป็นกลยุทธ์สำคัญซึ่งอยู่ภายใต้แผนการลงทุนของเราในระดับโลก โดยแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ ฐานการผลิตฟิล์มแห่งใหม่ของเราที่สร้างขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจะเป็นสิ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อภูมิภาคนี้ในระยะยาว โดยฐานการผลิตแห่งใหม่นี้จะช่วยให้โคเวสโตรสามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าของเราที่กำลังต้องการโซลูชั่นที่มีความล้ำสมัย และรองรับต่อความต้องการวัสดุชนิดนี้ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน”

โคเวสโตรได้เริ่มต้นระบบปฏิบัติการเพื่อการผลิตฟิล์มชนิดพิเศษที่โรงงานของเราที่มาบตาพุดมา ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ด้วยเทคโนโลยีการผลิตคุณภาพสูงและมีความล้ำสมัย โรงงานผลิตฟิล์มชนิดพิเศษของโคเวสโตรถือเป็นโรงงานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถดำเนินการผลิตฟิล์มโพลีคาร์บอเนตหลากหลายประเภทจากการใช้วัตถุดิบที่เราผลิตขึ้นเองทั้งหมด และการขยายกำลังการผลิตในครั้งนี้ได้เสร็จสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้และเริ่มเดินหน้าระบบปฏิบัติการมาตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2563

จากแผนการลงทุนของบริษัทฯ โคเวสโตรได้ดำเนินการขยายกำลังการผลิตที่กวางโจว ประเทศจีน จนเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้เริ่มต้นมาตรการเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของโรงงานผลิตฟลิ์มตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐเดียร์ฟิลด์ สหรัฐอเมริกา และสำหรับเป้าหมายต่อไปในแผนการลงทุนระดับโลกจะมุ่งไปที่การขยายกำลังการผลิตของเราที่ตั้งอยู่ที่ดอร์มาเกน ประเทศเยอมันที่ขณะนี้บริษัทฯ กำลังดำเนินการสร้างโรงงานในการอัดขึ้นรูปแห่งใหม่ ซึ่งโครงการนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสสุดท้ายของปีพ.ศ. 2563 นี้

เกี่ยวกับโคเวสโตร

โคเวสโตรเป็นผู้ผลิตวัสดุโพลิเมอร์ชั้นนำระดับโลก มียอดขายในปี 2562 มากถึง 12.4 พันล้านยูโร ธุรกิจของโคเวสโตรให้ความสำคัญกับการผลิตวัสดุโพลิเมอร์ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อุตสาหกรรมหลักที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของโคเวสโตรคืออุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง กีฬาและสันทนาการ  โคเวสโตรมีศูนย์การผลิตอยู่ 30 แห่งทั่วโลก และมีพนักงานประจำและเทียบเท่า ประมาณ 17,200 คน (ข้อมูล ณ ปลายปี 2562) 

 

ข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้อาจมีข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต โดยใช้ข้อสันนิษฐานและการคาดการณ์ของโคเวสโตร เอจี เป็นพื้นฐาน ปัจจัยด้านความเสี่ยงที่คาดการณ์ได้และที่คาดการณ์ไม่ได้ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ อาจส่งผลต่อข้อมูลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งด้านผลประกอบการจริง สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดำเนินงานและการพัฒนาของบริษัทในอนาคต โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ หมายรวมถึงปัจจัยที่อยู่ในรายงานสาธารณะของโคเวสโตร ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์โคเวสโตร www.covestro.com ทั้งนี้ โคเวสโตรจะไม่ขอรับผิดชอบในการอัพเดทข้อความบ่งชี้ถึงอนาคตต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงตามสถานการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต

Compare