Submit

โคเวสโตร ตอกย้ำความมุ่งมั่นการสร้างความยั่งยืน เปิดตัวโครงการ “Brighter Future, Better Vision”

Copied to clipboard
โคเวสโตร - Brighter Future Better Vision
กร

ดร. เยอร์เกน มายน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ปริมาณขยะพลาสติกที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ส่งผลให้ทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนต่างให้ความสำคัญและร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด จากความมุ่งมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจของโคเวสโตรที่ให้ความสำคัญด้านความยั่งยืน และเน้นการนำความยั่งยืนมาเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อคิดค้น ผลิตและส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อทั้งชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และเน้นการสร้างประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับการร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) ในพ.ศ. 2558 และการเข้าร่วมเครือข่ายพันธมิตรเพื่อกำจัดขยะพลาสติก  Alliance to End Plastic Waste ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา”

เพื่อเป็นการขานรับต่อนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจ บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมวางแนวทางสนับสนุนการลดปริมาณขยะพลาสติกผ่านการเปิดตัวโครงการ “Brighter Future, Better Vision” ในทุกพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศไทยด้วยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ร่วมรณรงค์รับบริจาคและเก็บขวดพลาสติกชนิด PET เพื่อนำไปรีไซเคิล พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกและสอดแทรกองค์ความรู้แก่เยาวชน ณ โรงเรียนวัดตากวน จ.ระยอง ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะในต้นทางอย่างถูกวิธี พร้อมมุ่งหวังการผลักดันการมีส่วนร่วมระหว่างภาคธุรกิจและชุมชน เพื่อเป้าหมายการร่วมกันลดปริมาณขยะพลาสติกอย่างจริงจังในระยะยาว

นอกจากนี้ ด้วยแนวคิดในการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้งของโคเวสโตร ขวดพลาสติก PET ที่รวบรวมได้จากโครงการนี้ จะถูกนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิลร่วมกับโพลีคาร์บอเนตจากโคเวสโตร เพื่อผลิตเป็นกรอบแว่นสายตาที่ทำจากโพลีคาร์บอเนตรีไซเคิล และส่งมอบเพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน สอดคล้องกับการต่อยอดคุณค่าขยะพลาสติก สู่การนำกลับมาใช้ซ้ำ (waste-to-value) ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ได้อีกด้วย
“เรามีความเชื่อมั่นว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งกำลังในการเดินหน้าการลดขยะพลาสติก เพื่อการสร้างคุณค่าและผลักดันการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระดับประเทศ เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนและการสร้างโลกที่น่าอยู่สำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต” ดร. เยอร์เกน กล่าวสรุป

เกี่ยวกับโคเวสโตร

โคเวสโตรเป็นผู้ผลิตวัสดุโพลิเมอร์ชั้นนำระดับโลก มียอดขายในปี 2561 มากถึง 14.6 พันล้านยูโร ธุรกิจของโคเวสโตรให้ความสำคัญกับการผลิตวัสดุโพลิเมอร์ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อุตสาหกรรมหลักที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของโคเวสโตรคืออุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง กีฬาและสันทนาการ  โคเวสโตรมีศูนย์การผลิตอยู่ 30 แห่งทั่วโลก และมีพนักงานประจำและเทียบเท่า ประมาณ 16,800 คน (ข้อมูล ณ ปลายปี 2561) 

 

ข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้อาจมีข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต โดยใช้ข้อสันนิษฐานและการคาดการณ์ของโคเวสโตร เอจี เป็นพื้นฐาน ปัจจัยด้านความเสี่ยงที่คาดการณ์ได้และที่คาดการณ์ไม่ได้ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ อาจส่งผลต่อข้อมูลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งด้านผลประกอบการจริง สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดำเนินงานและการพัฒนาของบริษัทในอนาคต โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ หมายรวมถึงปัจจัยที่อยู่ในรายงานสาธารณะของโคเวสโตร ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์โคเวสโตร www.covestro.com ทั้งนี้ โคเวสโตรจะไม่ขอรับผิดชอบในการอัพเดทข้อความบ่งชี้ถึงอนาคตต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงตามสถานการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต

Compare