Submit
Covestro, Covestro Thailand, Covestro ASEAN, FY 2020, Annual Report

โคเวสโตรก้าวผ่านความท้าทายในปี 2563 เผยการปรับกลยุทธ์และเตรียมความพร้อมในปี 2564

Copied to clipboard
ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563

 • ปริมาณการขายลดลง 5.6%
 • ยอดขายรวมประมาณ 10.7 พันล้านยูโร (-13.7%)
 • กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (FOCF) เพิ่มขึ้นเป็น 530 ล้านยูโร (+12.1%)
 • ปรับกลยุทธ์เพื่อการมุ่งไปสู่การหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ


โคเวสโตรก้าวผ่านความท้าทายในปี
2563 ได้สำเร็จตามเป้าหมาย ด้วยผลกำไร โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่องในช่วงภาวะวิกฤติและผลจากการฟื้นตัวของสภาพตลาด ปริมาณการขายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 เพิ่มขึ้น 1.7% ทั่วโลก เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่งผลให้ยอดขายรวมของทั้งบริษัททั่วโลกเพิ่มขึ้น 5.0% อยู่ที่ 3.0 พันล้านยูโร ซึ่งเป็นผลมาจากราคาขายที่เพิ่มสูงขึ้น รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 37 ล้านยูโร เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 312 ล้านยูโร และกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (FOCF) เพิ่มขึ้น 19.4% ในไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ 394 ล้านยูโร

แม้ว่าจะเป็นปีที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไตรมาสที่ 4 อย่างไรก้ตาม บริษัทฯ ยังไม่สามารถชดเชยปริมาณการขายที่ลดลงอย่างมากในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 เนื่องมาจากผลกระทบของโรคระบาดครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยปริมาณการขายรวมของทั้งบริษัทสำหรับปี 2563 ลดลง 5.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งยอดขายรวมของบริษัทฯ ก็ลดลง 13.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเช่นกัน อยู่ที่ประมาณ 10.7 พันล้านยูโร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำมาตรการการปรับลดค่าใช้จ่ายมาปรับใช้อย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้สามารถก้าวผ่านปี 2563 ตามที่ประมาณการไว้ที่ราว 1.5 พันล้านยูโร (ปีก่อนหน้าอยู่ที่ราว 1.6 พันล้านยูโร) โดยมีรายได้สุทธิอยู่ที่ 459 ล้านยูโร (-16.8%) ขณะที่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 530 ล้านยูโร (+12.1%)

โคเวสโตร สามารถก้าวผ่านปี 2563 ที่ถือว่าเป็นปีแห่งความท้าทาย พร้อมกับการรักษามาตรฐานในการดำเนินงานของเราเอาไว้ได้เป็นอย่างดี ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลมาจากการดำเนินตามมาตรการต่างๆ ที่เรานำมาใช้เพื่อเพิ่มสวัสดิภาพที่ดีให้แก่พนักงาน รวมถึงการเดินหน้ากระบวนการด้านซัพพลายเชนอย่างต่อเนื่องและการเพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจของเรา โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่วางเอาไว้อย่างเต็มที่ ทั้งการกำหนดวิสัยทัศน์ที่เราจะมุ่งสู่การหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ และการก้าวไปสู่มาตรฐานอีกขั้นของการดำเนินธุรกิจบนเส้นทางแห่งความยั่งยืนด้วยการประกาศซื้อกิจการในกลุ่มธุรกิจ Resins & Functional Materials จากบริษัท DSM อีกด้วย” ดร.มาร์คุส ชไตเลอแมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโคเวสโตร กล่าว

สำหรับการดำเนินงานในปี 2564 นี้ โคเวสโตรคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการขายที่เติบโตมากขึ้นในช่วงระหว่าง 10% - 15%  ซึ่งประมาณ 6% จากเป้าหมายการเติบโตดังกล่าวจะเป็นผลมาจากการซื้อกิจการกลุ่มธุรกิจ Resins & Functional Materials (RFM) จาก DSM ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศออกไป


การปรับกลยุทธ์ตามวิสัยทัศน์เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางของธุรกิจ

ในช่วงต้นปี 2563 โคเวสโตรได้ประกาศว่าธุรกิจของเราจะมุ่งไปสู่การหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ดังกล่าวในระยะยาว รวมถึง การผลักดันให้เกิดการหมุนเวียนในทุกๆ กระบวนการของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงตัดสินใจที่จะมุ่งเน้นที่หลักการสำคัญทั้ง 4 เรื่อง ประกอบด้วย วัตถุดิบทางเลือก (alternative raw materials) นวัตกรรมการรีไซเคิล (innovative recycling) แนวทางความร่วมมือ (joint solutions) และพลังงานหมุนเวียน (renewable energies) ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนในการมุ่งไปสู่การหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะเป็นกุญแจไปสู่การตอบสนองความต้องการของตลาดที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป โคเวสโตรจึงได้มีการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานขององค์กรด้วยเช่นกัน

การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้จะมุ่งเน้นที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลางของธุรกิจและเพื่อตอบสนองด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน โดยโคเวสโตรจะเข้าสู่การบริหารธุรกิจด้วยโครงสร้างองค์กรใหม่ ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยธุรกิจใหม่ทั้ง 7 หน่วย ที่จะดำเนินงานตามเป้าหมายในการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า พร้อมกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีมากขึ้นอีกด้วย โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ภายใต้โครงสร้างใหม่ดังกล่าว เราจะแยกธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ Performance Materials และ Solutions and Specialties

 • Performance Materials จะเป็นกลุ่มธุรกิจที่แยกตัวออกมาโดยเฉพาะ ซึ่งจะประกอบด้วยการผลิตวัสดุโพลีคาร์บอเนตและยูรีเทนในระดับมาตรฐาน และสารเคมีพื้นฐานประเภทต่างๆ
 • Solutions and Specialties จะประกอบด้วยหน่วยธุรกิจใหม่ 6 หน่วย ได้แก่ Tailored Urethanes, Coatings and Adhesives, Engineering Plastics, Specialty Films, Elastomers และ Thermoplastic Polyurethanes
   

จากการปรับโครงสร้างดังกล่าว โคเวสโตรมีการปรับเปลี่ยนด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่างๆ ร่วมกับการพิจารณาด้านความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม โดยจะมุ่งเน้นที่การสร้างความยั่งยืนและผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจในอนาคตมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จะนำหลักเกณฑ์ด้านความยั่งยืนมาใช้เพื่อประกอบการลงทุนในโครงการต่างๆ รวมถึง การเข้าซื้อกิจการ รวมถึงโครงการวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ อีกด้วย นอกจากนี้ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ โคเวสโตรยังได้ขยายไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มาจากการหมุนเวียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการมุ่งไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนอีกด้วย

วิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่การหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบจะเป็นตัวกำหนดทิศทางกลยุทธ์ใหม่ของโคเวสโตร และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ครั้งนี้จะนำเราไปสู่การเริ่มต้นที่ดียิ่งขึ้นเพื่อการก้าวไปสู่อนาคต ซึ่งจะช่วยให้เราก้าวไปยืนอยู่ในจุดที่เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน อีกทั้ง เราจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น มีการดำเนินงานที่มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมถึง การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วยการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ในการมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแท้จริง” ดร.มาร์คุส กล่าว

เกี่ยวกับโคเวสโตร

โคเวสโตรเป็นผู้ผลิตวัสดุโพลิเมอร์ชั้นนำระดับโลก มียอดขายในปี 2563 มากถึง 10.7 พันล้านยูโร ธุรกิจของโคเวสโตรให้ความสำคัญกับการผลิตวัสดุโพลิเมอร์ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ในการดำเนินการดังกล่าวโคเวสโตรจึงมุ่งมันสู่การหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ อุตสาหกรรมหลักที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของโคเวสโต ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และคมนาคม การก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์และการแปรรูปไม้ อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนอุปกรณ์กีฬาและสันทนาการ เครื่องสำอาง สินค้าด้านสุขภาพและในอุตสาหกรรมเคมี  โคเวสโตรมีศูนย์การผลิตอยู่ 33 แห่งทั่วโลก และมีพนักงานประจำและเทียบเท่า ประมาณ 16,500 คน (ข้อมูล ณ ปลายปี 2563) 

 

Notes:

 • ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากรายงานประจำปี 2563 ได้ที่: https://report.covestro.com
 • สำหรับข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับโคเวสโตร กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.covestro.com
 • กดติดตามเราได้ที่ Facebook: Covestro Thailand

 

ข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้อาจมีข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต โดยใช้ข้อสันนิษฐานและการคาดการณ์ของโคเวสโตร เอจี เป็นพื้นฐาน ปัจจัยด้านความเสี่ยงที่คาดการณ์ได้และที่คาดการณ์ไม่ได้ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ อาจส่งผลต่อข้อมูลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งด้านผลประกอบการจริง สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดำเนินงานและการพัฒนาของบริษัทในอนาคต โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ หมายรวมถึงปัจจัยที่อยู่ในรายงานสาธารณะของโคเวสโตร ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์โคเวสโตร www.covestro.com ทั้งนี้ โคเวสโตรจะไม่ขอรับผิดชอบในการอัพเดทข้อความบ่งชี้ถึงอนาคตต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงตามสถานการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต

Compare