Submit
โคเวสโตร, ผลประกอบการ, ไตรมาส 1, Q1 2021

โคเวสโตรเริ่มต้นปี 2021 โดยเติบโตอย่างต่อเนื่อง

Copied to clipboard
การเติบโตช่วงไตรมาสแรกของปีเนื่องด้วยอุปสงค์จากการฟื้นฟูและการเพิ่มกำไรจากยอดขาย
  • ปริมาณยอดขายหลักเพิ่มขึ้น 5.3%
  • ยอดขายเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่าราว 3.3 พันล้านยูโร (+18.8%)
  • มูลค่า EBITDA ทวีขึ้นเกือบสามเท่า เป็นมูลค่า 743 ล้านยูโร
  • รายได้สุทธิเพิ่มมูลค่าเป็น 393 ล้านยูโร (>1,800%))
  • กระแสเงินสดจากการดำเนินการเพิ่มมูลค่าเป็น 318 ล้านยูโร
  • ทิศทางปี 2021: คาดการณ์ปีงบประมาณ 2021 มีแนวโน้มที่ดี
  • ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการมุ่งสู่แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

  โคเวสโตรมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง อุปสงค์ได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในไตรมาสแรกของปี 2021 ส่งผลดีอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ทำให้ปริมาณยอดขายหลักเพิ่มขึ้น 5.3% เทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว โดยปัจจัยหลักคือการฟื้นตัวที่เข้มแข็งในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APAC) ที่อุปสงค์ได้ลดฮวบลงในช่วงไตรมาสแรกของปี 2020 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส อย่างไรก็ดี โอกาสในการเติบโตโดยรวมของกลุ่มธุรกิจโคเวสโตรในช่วงไตรมาสแรกนี้ถูกยับยั้งโดยความแปรปรนของสภาพอากาศในภูมิภาคอเมริกาเหนือที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ ซึ่งได้ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดมีจำนวนจำกัด รวมทั้งยังประสบกับปัญหาคอขวดในการขนส่งวัตถุดิบอีกด้วย ในไตรมาสแรก กลุ่มธุรกิจโคเวสโตรมียอดขายที่เพิ่มขึ้น 18.8% เป็นมูลค่า 3.3 พันล้านยูโร โดยปัจจัยหลักคือราคาขายเฉลี่ยที่สูงขึ้น กอปรกับปริมาณยอดขายที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลให้มูลค่า EBITDA ทวีขึ้นเกือบสามเท่า เป็นมูลค่า 743 ล้านยูโร (มูลค่าปีที่แล้ว: 254 ล้านยูโร) กระแสเงินสดจากการดำเนินการ (Free Operating Cash Flow : FOCF) เพิ่มมูลค่าเป็น 318 ล้านยูโร ซึ่งเพิ่มขึ้นราว 60 ล้านยูโรจากปีที่แล้ว (มูลค่าปีที่แล้ว 249 ล้านยูโร)

   

  ดร. มาคุส ชไตเลอแมน ประธานกรรมการบริหารของโคเวสโตร กล่าวว่า “เราประสบความสำเร็จมากในช่วงต้นปี 2021 และเห็นแนวโน้มที่ดีในช่วงต่อๆ ไปของปี เราจะใช้โอกาสในการเติบโตนี้โดยเดินหน้ากลยุทธ์ใหม่ของเราเพื่อมุ่งไปสู่อนาคต เราพยายามขับเคลื่อนอย่างเต็มที่เพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าอนาคตที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากนวัตกรรมวัสดุของเรา”

   

  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 โคเวสโตรได้นำเสนอกลยุทธ์องค์กรใหม่ คือ “อนาคตที่ยั่งยืน” ซึ่งมีแนวคิดหลักคือการคำนึงถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลางและการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ กลุ่มธุรกิจโคเวสโตรมีแผนที่จะปรับโครงสร้างธุรกิจให้เป็น 7 หน่วยธุรกิจหลักในการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2021 เป็นต้นไป โดยองค์การธุรกิจเหล่านี้จะถูกแบ่งตามปัจจัยความสำเร็จและปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าและความต้องการของตลาด เพื่อให้บริษัทสามารถปรับกระบวนการและผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิผลและความยั่งยืน ซึ่งในอนาคต โคเวสโตรจะแบ่งเป็นสองประเภทธุรกิจหลักๆ นั่นคือ: “Performance Materials” และ “Solutions and Specialties

  ทิศทางปี 2021: คาดการณ์ปีงบประมาณ 2021 มีแนวโน้มที่ดี

  โดยที่การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างดีเกินความคาดหมาย เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2021 โคเวสโตรได้ปรับวิถีทัศน์สำหรับปีงบประมาณ 2021 ไปในทิศทางที่ดีขึ้น กลุ่มธุรกิจคาดว่ามูลค่า EBITDA จะอยู่ในช่วงระหว่าง 2.2-2.7 พันล้านยูโร มูลค่า FOCF คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 1.3-1.8 พันล้านยูโร ROCE อยู่ระหว่าง 12-17% ส่วนปริมาณยอดขายหลักคาดว่าจะยังคงอยู่ที่ราว 10-15% ซึ่ง 6% ของจำนวนนี้มาจากธุรกิจ Resins & Functional Materials business (RFM) ที่อยู่ระหว่างรวมธุรกิจเข้ากับบริษัท ภายหลังจากการเข้าครอบครองกิจการจาก DSM สำเร็จเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2021 นอกจากนี้ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s ได้ยกระดับเกรดการลงทุนของโคเวสโตรเป็น “stable” เมื่อเดือนมีนาคม 2021

   

  ดร.โทมัส เทอปเฟอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของบริษัทโคเวสโตร กล่าวว่า “เราเริ่มต้นปีด้วยไตรมาสแรกที่เข้มแข็ง อุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์ของเรายังคงอยู่ในระดับที่สูง และเราทำกำไรได้เพิ่มขึ้นจากยอดขายอีกด้วย” ในปีงบประมาณ 2021 เราคาดว่าจะสามารถเติบโตได้ในทุกภูมิภาคและคงความเป็นผู้นำของบริษัทเราไว้”   

   

  โคเวสโตรคาดการณ์ว่ามูลค่า EBITDA ในไตรมาสที่สองของปี 2021 จะมีมูลค่าระหว่าง 730 - 870 ล้านยูโร

  ผลงานวิจัยใหม่ๆ ที่ปูทางสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

  การเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นเป้าประสงค์หลักข้อหนึ่งของโคเวสโตร กลุ่มธุรกิจมุ่งมั่นสู่การหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบในระยะยาวในระยะยาว โดยมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันสู่จุดหมายนั้น

   

  ตั้งแต่ช่วงต้นปี บริษัทได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรจากภาควิจัยและภาคอุตสาหกรรม เพื่อประยุกต์พัฒนาเทคโนโลยีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ของบริษัท ซึ่งทำให้โคเวสโตรสามารถทดแทนวัตถุดิบที่ผลิตจากฟอสซิลด้วยก๊าซ CO2 ได้มากถึง 20% ซึ่งจะเป็นวัตถุดิบที่ลำค่าในการผลิตพลาสติก ตัวอย่างความสำเร็จอื่น ๆ เช่น นวัตกรรมการใช้ก๊าซ CO2 เป็นส่วนประกอบในสารลดแรงตึงผิวที่ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์ประจำบ้าน อาทิ ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด โดยวัสดุที่ทำมาจากก๊าซ CO2 ที่สร้างความยั่งยืนเหล่านี้สามารถนำไปใช้กับการผลิตวัสดุต่างๆ อาทิ แผ่นฉนวนสำหรับการก่อสร้างที่อยู่อาศัย หรือโฟมยืดหยุ่น (flexible foams) สำหรับพื้นรองเท้ากีฬาชนิดวิ่ง เดินเขา หรือเล่นสกีได้ในอนาคต

   

  โคเวสโตรยังได้บรรลุเป้าหมายสำคัญเรื่องพลังงานทดแทน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2021 โคเวสโตรได้รับพลังงานไฟฟ้าราว 45% ของปริมาณพลังงานทั้งหมดที่ต้องใช้ในกระบวนการผลิตที่เมืองแอนต์เวิร์ป (ประเทศเบลเยี่ยม) จากกังหันลมบนบก ซึ่งสัญญาจัดส่งพลังงานที่ได้ลงนามกับบริษัทพลังงาน ENGIE ของเบลเยี่ยมเป็นสัญญาฉบับที่สองที่เป็นลักษณะนี้ โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2019 โคเวสโตรทำสัญญากับบริษัทพลังงาน Ørsted ซึ่งจะเริ่มจัดส่งพลังงานไฟฟ้าส่วนหลักส่วนหนึ่งให้กับโรงงานผลิตของโคเวสโตรในเยอรมนีตั้งแต่ปี 2025

  เพื่อให้เกิดการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของวัสดุของโคเวสโตรได้อย่างต่อเนื่อง กลุ่มธุรกิจได้มุ่งขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลใหม่ๆ โดยในเดือนมีนาคม 2021 ที่ผ่านมา โคเวสโตรได้เริ่มโรงงานนำร่องที่เมืองเลเวอร์คูเซิน (ประเทศเยอรมนี) สำหรับการรีไซเคิลสารเคมีของโฟมโพลียูรีเทนชนิดยืดหยุ่นจากที่นอน โดยตั้งเป้าว่าจะทำอุตสาหกรรมรีไซเคิลสารเคมีของโฟมโพลียูรีเทนแล้วนำวัตถุดิบที่ได้รับจากกระบวนการดังกล่าวไปจำหน่ายในท้องตลาดต่อไป

  ยอดขายเพิ่มขึ้นทุกหมวดสินค้า อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

  ในไตรมาสแรกของปี 2021 ยอดขายหลักของหมวดโพลียูรีเทนเพิ่มขึ้น 2.5% เทียบกับไตรมาสแรกของปีที่แล้ว การเติบโตในภูมิภาค APAC สามารถชดเชยการที่ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดมีจำนวนจำกัดและผลกระทบเชิงลบต่อแนวโน้มการเติบโตในภูมิภาคอื่นๆ การทำกำไรได้เพิ่มจากยอดขายและสถานการณ์การแข่งขันที่เอื้ออำนวยนำไปสู่การเพิ่มยอดขาย 30.7% มูลค่าประมาณ 1.7 พันล้านยูโร ในไตรมาสแรก มูลค่า EBITDA ก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เป็นมูลค่า 443 พันล้านยูโร สืบเนื่องจากราคาขายที่เพิ่มสูงขึ้น (ปีที่แล้วมูลค่า 50 ล้านยูโร) การจัดสรรค่าตอบแทนผันแปรและค่าต้นทุนสินค้าขายชั่วคราวส่งผลให้รายได้ลดลง

   

  ในไตรมาสแรกของปี 2021 อัตราการเติบโตของยอดขายหลักของกลุ่มผลิตภัณฑ์โพลีคาร์บอเนตเพิ่มขึ้น 11.6% เทียบกับไตรมาสแรกของปีที่แล้ว สืบเนื่องจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นและการเติบขยายของยอดขายหลัก โดยเฉพาะในภูมิภาค APAC ยอดขายเติบโต 21.3% ที่มูลค่า 889 ล้านยูโร โดยมีสาเหตุหลักคือราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การแข่งขันที่เอื้ออำนวยและยอดขายที่สูงขึ้น อันนำไปสู่มูลค่า EBITDA ที่เพิ่มมูลค่าเป็น 222 ล้านยูโร (มูลค่าปีที่แล้ว: 109 ล้านยูโร) การจัดสรรค่าตอบแทนผันแปรและค่าต้นทุนสินค้าขายชั่วคราวส่งผลให้รายได้ลดลง    

   

  ยอดขายหลักในกลุ่มผลิตภัณฑ์สารเคลือบ กาว และผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานพิเศษ เพิ่มขึ้น 7.1% จากไตรมาสปีที่แล้ว โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในไตรมาสแรก ปัญหาคอขวดในการขนส่งวัตถุดิบส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีจำนวนจำกัดและชะลอโอกาสในการเติบโต การที่สามารถเพิ่มยอดขายมวลรวมได้ในราคาขายที่สูงขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกต่อยอดขาย ซึ่งเพิ่มขึ้น 4% มีมูลค่า 595 ล้านยูโรในไตรมาสแรก ในทางกลับกัน มูลค่า EBITDA ลดลงเหลือ 114 ล้านยูโร (มูลค่าปีที่แล้ว 130 ล้านยูโร) โดยการจัดสรรค่าตอบแทนผันแปรเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้รายได้ลดลง อย่างไรก็ดี ปริมาณขายที่มากขึ้นและราคาขายที่สูงขึ้นทำให้รายได้เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

- ของเสียจากการผลิตกลายเป็นวัตถุดิบที่มีค่า

- สามารถแปรรูปซ้ำในระดับอุตสาหกรรมได้

- มีส่วนร่วมในความยั่งยืนและการอนุรักษ์ทรัพยากรมากขึ้น

แบรนด์ Maezio® ซึ่งเป็นคอมโพสิตโพลีคาร์บอเนตเสริมแรงด้วยเส้นใยแบบต่อเนื่อง (CFRTPs) ที่พัฒนาโดย โคเวสโตร (Covestro) มีความโดดเด่นด้วยน้ำหนักที่เบามาก อีกทั้งความแข็งแรงสูงและมีความยืดหยุ่นในการออกแบบ ซึ่งหมายความว่า ของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตคอมโพสิตจะกลายเป็นวัตถุดิบที่มีคุณค่าเช่นกัน  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวัสดุเหล่านี้ประกอบด้วยวัสดุที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างง่ายดาย การรีไซเคิลวัสดุผสมจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก ซึ่ง โคเวสโตร กำลังร่วมมือกับ carboNXT® ผู้เชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลในเรื่องดังกล่าวนี้ โดยได้พัฒนากระบวนการที่ทำให้ของเสียถูกแปรรูปได้ในระดับอุตสาหกรรม

 

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากเกี่ยวกับการแก้ปัญหาร่วมกันนี้ เนื่องจากเราไม่สามารถดำเนินการกับวัสดุเองได้ด้วยเหตุผลทางเทคนิคบางประการ” Lisa Ketelsen หัวหน้าฝ่ายเทอร์โมพลาสติกคอมโพสิต จาก โคเวสโตร อธิบาย “โดยการรีไซเคิลตามประเภทที่โรงงานของพันธมิตรเรา วัตถุดิบสามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและมีคุณสมบัติที่ดีพอ ๆ กับวัสดุบริสุทธิ์ ทำให้การรีไซเคิลวัสดุสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้ ด้วยวิธีนี้ ได้ทำให้เราประหยัดทรัพยากรและสนับสนุนการมุ่งไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy)”

“บริษัทของเรามีประสบการณ์หลายปี ในการรีไซเคิลเทอร์โมพลาสติกเสริมคาร์บอนไฟเบอร์ และมีเทคโนโลยีโรงงานที่จำเป็นในการแปรรูปของเสียดังกล่าว เราจึงเป็นตัวเลือกสำหรับงานนี้” Tim Rademacker ผู้จัดการทั่วไปของ Mitsubishi Chemical Advanced Materials และผู้รับผิดชอบธุรกิจรีไซเคิลคาร์บอนไฟเบอร์ กล่าว “จากของเสียที่ผ่านการแปรรูป เราผลิตสารประกอบใหม่คุณภาพสูงของโพลีคาร์บอเนตเสริมคาร์บอนไฟเบอร์สำหรับ โคเวสโตร (Covestro) ที่ CarboNXT®”

 

ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลดังกล่าวมีความต้องการสูง เพราะเป็นวัตถุดิบที่มีค่า แต่เนื่องจากลูกค้าภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภคกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนมากขึ้นเรื่อย ๆ ขณะนี้ โครงการจะได้รับการพัฒนาต่อไปเพื่อให้ตอบสนองตลาด โดย โคเวสโตร, Mitsubishi Chemical Advanced Materials และอาจรวมถึงพันธมิตรรายอื่น ๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ระดับโลก ซึ่ง โคเวสโตร มุ่งเน้นด้านพลังงานทั้งหมดบนหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

 

 

เกี่ยวกับโคเวสโตร

โคเวสโตรเป็นผู้ผลิตวัสดุโพลิเมอร์ชั้นนำระดับโลก มียอดขายในปี 2563 ถึง 10.7 พันล้านยูโร ธุรกิจของโคเวสโตรให้ความสำคัญกับการผลิตวัสดุโพลิเมอร์ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับการดำเนินงานดังกล่าว โคเวสโตรมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน อุตสาหกรรมหลักที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของโคเวสโตรคืออุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ในครัวเรือน นอกจากนี้ ยังมีอุตสาหกรรมด้านกีฬาและสันทนาการ  เครื่องสำอาง สุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมเคมีด้วยเช่นกัน โดยโคเวสโตรมีศูนย์การผลิตอยู่ 33 แห่งทั่วโลก และมีพนักงานประจำและเทียบเท่า ประมาณ 16,500 คน (ข้อมูล ณ ปลายปี 2563)

Notes:
สำหรับข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับโคเวสโตร กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.covestro.com
กดติดตามเราได้ที่ Facebook: Covestro Thailand

ข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้อาจมีข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต โดยใช้ข้อสันนิษฐานและการคาดการณ์ของโคเวสโตร เอจี เป็นพื้นฐาน ปัจจัยด้านความเสี่ยงที่คาดการณ์ได้และที่คาดการณ์ไม่ได้ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ อาจส่งผลต่อข้อมูลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งด้านผลประกอบการจริง สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดำเนินงานและการพัฒนาของบริษัทในอนาคต โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ หมายรวมถึงปัจจัยที่อยู่ในรายงานสาธารณะของโคเวสโตร ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์โคเวสโตร www.covestro.com ทั้งนี้ โคเวสโตรจะไม่ขอรับผิดชอบในการอัพเดทข้อความบ่งชี้ถึงอนาคตต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงตามสถานการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต

Compare