15
พฤศจิกายน
2022
|
10:00
Europe/Amsterdam

แนวคิดใหม่สำหรับโซลูชั่นหมุนเวียนด้วยการใช้วัตถุดิบทางเลือก

สรุป

• การแนะนำผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด CQ ซึ่งใช้วัตถุดิบทางเลือก 
• ต่อยอดแนวคิดกับ Evocycle® CQ ที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการรีไซเคิล และการออกแบบวงจร 
 

วัตถุดิบทางเลือกเป็นเสาหลักที่สำคัญในการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน และที่ โคเวสโตร iเรากำลังมุ่งเน้นในการเลือกใช้วัตถุดิบชีวมวล วัตถุดิบรีไซเคิล และไฮโดรเจนสีเขียว และเราได้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด "CQ" ซึ่งใช้วัตถุดิบทางเลือกมาใช้ในการผลิตสินค้าอย่างน้อย 25 % โดย "CQ" ในที่นี้ย่อมาจาก “Circular Intelligence” ซึ่งเป็นแนวคิดอันชาญฉลาดสำหรับวัสดุและโซลูชั่นที่ยั่งยืน ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกดูได้ง่ายๆ จากคำว่า CQ ซึ่งต่อท้ายชื่อผลิตภัณฑ์

"โซลูชั่นทั้งหมดของเราภายใต้แนวคิด CQ เป็นข้อพิสูจน์ว่าเรากำลังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะทำให้วิสัยทัศน์ของเราเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนกลายเป็นจริง เพื่อช่วยให้ลูกค้าและพันธมิตรบรรลุเป้าหมายทางด้านสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน และเรายังมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนมากขึ้น” คุณสุเชตา โกวิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการพาณิชย์ของโคเวสโตร กล่าว "นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มเท่านั้น ในระยะยาวโคเวสโตรต้องการให้ทุกผลิตภัณฑ์ของเรามีความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศ¹”

Evocycle® CQ: ชื่อใหม่ของนวัตกรรมเทคโนโลยีการรีไซเคิล และการออกแบบวงจรของโคเวสโตร

ขยะพลาสติกคือวัตถุดิบที่มีคุณค่า และไม่ควรทิ้งไปง่ายๆ ดังนั้น โคเวสโตรจึงมีความภาคภูมิใจที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าเส้นทางของการหมุนเวียนนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ และเราให้ความสำคัญกับนวัตกรรมการรีไซเคิลเป็นอันดับต้นๆ โดยเราได้พัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้เปิดตัว "Evocycle® CQ" ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายของแนวคิด CQ ที่ใช้เทคโนโลยีการรีไซเคิลเข้ามาช่วย ด้วยการใช้พลาสติกรีไซเคิลและวัตถุดิบรีไซเคิลในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของโคเวสโตร ซึ่งช่วยให้ระบบปิดวงจร (close loop) เร็วขึ้น

Wยิ่งไปกว่านั้น บริษัทไม่ได้ทำงานเพียงลำพัง เราได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ต่างๆ ที่เชี่ยวชาญทางด้านการรีไซเคิลและการใช้ซ้ำ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า และเปลี่ยนของเสียให้กลายเป็นทรัพยากรที่มีค่า ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และลดการปล่อย CO2 ได้อย่างมาก

เริ่มต้นจากที่นอน Evocycle® CQ: ซึ่งโคเวสโตรได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้วยกระบวนการทางเคมีของโฟมโพลียูรีเทนชนิดยืดหยุ่นจากที่นอนใช้แล้ว ซึ่งสามารถนำส่วนประกอบหลักทั้งสองตัว คือ โพลิออลและสารตั้งต้นของไอโซไซยาเน (TDI) กลับมาใช้ใหม่ได้ ด้วยเทคโนโลยีนี้ โฟมจากที่นอนเก่าที่หมดอายุการใช้งานแล้วก็จะถูกนำกลับมาใช้เป็นสารตั้งต้นของโพลียูรีเทนอีกครั้ง

เมื่อปีที่แล้ว บริษัทได้ดำเนินการโรงงานนำร่องในเมืองเลเวอร์คูเซ่น โดยยืนยันผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการในเชิงบวก และเรายังเดินหน้าต่อไป ด้วยการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิล เช่น Interzero และ Eco-mobilier2รวมทั้งพาร์ทเนอร์ด้านอื่นๆ ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า เพื่อปิดวงจรวัสดุของที่นอนโพลียูรีเทนอย่างสมบูรณ์ในระดับอุตสาหกรรม 

จากวัตถุดิบแบบสมดุลมวลสารสู่ไฮโดรเจนสีเขียว

วัตถุดิบที่ผลิตจากชีวมวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากขยะชีวภาพและวัสดุเหลือใช้ก็มีความสำคัญมากขึ้นเช่นกัน โคเวสโตรนั้นใช้วัตถุดิบที่ได้จากวัสดุเหลือใช้เป็นหลัก เนื่องจากมีปริมาณมากและสามารถนำไปใช้ในการผลิตพลาสติกได้หลายประเภท และวัตถุดิบจากกระบวนการสมดุลมวลสารนั้นมีคุณภาพดีเช่นเดียวกับวัตถุดิบที่ผลิตจากฟอสซิล ซึ่งลูกค้าไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการใดๆ นอกจากนี้ โคเวสโตรยังทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์จำนวนหนึ่ง ซึ่งส่งมอบวัตถุดิบแบบสมดุลมวลสารที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISCC PLUS ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยการนำวัตถุดิบจากฟอสซิล และวัสดุชีวภาพ ไปผสมเป็นผลิตภัณฑ์ที่แล้วเสร็จตามสัดส่วน โดยมีการตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม

โคเวสโตรได้เปลี่ยนมาใช้วัตถุดิบทางเลือกและวัตถุดิบแบบสมดุลมวลสารในการผลิต ในบางกรณีก็เลือกใช้พลังงานหมุนเวียนจากลมและพลังงานแสงอาทิตย์ โดยโรงงานผลิตของเราหลายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ISCC PLUS เช่น ที่เลเวอร์คูเซ่น ดอร์มาเกน เครเฟลด์-เออร์ดิงเกิน แอนต์เวิร์ป ฟิลาโก เซี่ยงไฮ้ มาบตาพุด และชางหัว

ไฮโดรเจนสีเขียวที่เกิดจากพลังงานลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์ถือว่ามีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมเคมีเช่นกัน ซึ่งเป็นทั้งวัตถุดิบทางเลือกและพลังงานสะอาด โคเวสโตรและพาร์ทเนอร์ของเรามีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเร่งด่วน ด้วยการใช้ไฮโดรเจนและอนุพันธ์เพื่อผลิตพลาสติกประสิทธิภาพสูง


¹ ความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศเป็นผลมาจากการประเมินภายในของวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์บางส่วนตั้งแต่การสกัดวัตถุดิบ (ต้นทาง) ไปจนถึงโรงงานของโคเวสโตร (ปลายทาง) หรือที่เรียกว่าการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง 
2 เมื่อต้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 บริษัท "Eco-mobilier" ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "Ecomaison" 

ข้อความแม่แบบ

เกี่ยวกับโคเวสโตร 
โคเวสโตรเป็นหนึ่งในผู้ผลิตวัสดุโพลิเมอร์และส่วนประกอบทางโพลิเมอร์คุณภาพสูงชั้นนำของโลก ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และวิธีการใหม่ ๆ บริษัทช่วยส่งเสริมความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตในหลายแง่มุม โคเวสโตร ให้บริการลูกค้าทั่วโลกในอุตสาหกรรมหลัก เช่น การเดินทางและการขนส่ง อาคารและที่อยู่อาศัย ตลอดจนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ โพลีเมอร์จากโคเวสโตร ยังใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กีฬาและสันทนาการ เครื่องสำอางและสุขภาพ ตลอดจนในอุตสาหกรรมเคมีด้วย 
บริษัทมุ่งมั่นในการก้าวไปสู่การหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ และตั้งเป้าสู่ความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศ ภายในปี พ.ศ. 2578 (scope 1 และ scope 2) และสร้างยอดขายได้ประมาณ 15.9 พันล้านยูโรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยบริษัทมีโรงงานผลิต 50 แห่งทั่วโลกและมีพนักงานประมาณ 17,900 คน (คำนวณจากจำนวนพนักงานประจำ) ณ สิ้นปี พ.ศ.2564 


ข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต 
ข่าวประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้อาจมีข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต โดยใช้ข้อสันนิษฐานและการคาดการณ์ของฝ่ายบริหารโคเวสโตร เอจี เป็นพื้นฐาน ปัจจัยด้านความเสี่ยงที่คาดการณ์ได้และที่คาดการณ์ไม่ได้ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ อาจส่งผลต่อข้อมูลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งด้านผลประกอบการจริง สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดำเนินงานและการพัฒนาของบริษัทในอนาคต โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ หมายรวมถึงปัจจัยที่อยู่ในรายงานสาธารณะของโคเวสโตร ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์โคเวสโตร www.covestro.com ทั้งนี้ โคเวสโตรจะไม่ขอรับผิดชอบในการอัพเดทข้อความบ่งชี้ถึงอนาคตต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงตามสถานการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต