18
กรกฎาคม
2022
|
14:31
Europe/Amsterdam

อีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จเพื่อบรรลุเป้าหมายทางสภาพภูมิอากาศ

โคเวสโตรเริ่มทำการส่งมอบ TDI แบบหมุนเวียน¹

สรุป
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นอน เบาะเฟอร์นิเจอร์ รองเท้า และเบาะรถยนต์ให้มีความยั่งยืนมากขึ้น
  • ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบจนถึงกระบวนการผลิต²
  • โซลูชั่นประสิทธิภาพสูงที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที

โคเวสโตรขยายการผลิตกลุ่มวัตถุดิบหมุนเวียน และนำเสนอผลิตภัณฑ์ Toluene Diisocyanate (TDI) แบบหมุนเวียนให้กับลูกค้าของเรา ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่การใช้วัตถุดิบไปจนถึงกระบวนการผลิต2 โดยยังคงไว้ซึ่งคุณภาพไม่ต่างจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากฟอสซิล โดย TDI เป็นวัตถุดิบสําคัญในการผลิตโฟมโพลียูรีเทนชนิดยืดหยุ่น ซึ่งช่วยเพิ่มความนุ่มสบายให้กับที่นอน เบาะเฟอร์นิเจอร์ เบาะรถยนต์ รวมถึงรองเท้า ซึ่งโคเวสโตรได้ผลิต TDI แบบหมุนเวียนที่โรงงานในเมืองดอร์มาเกน (Dormagen) ประเทศเยอรมัน และโรงงานในเมืองเซาจิง (Caojing) ประเทศจีน ซึ่งทั้ง 2 โรงงานนี้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISCC PLUS

การนำเสนอ TDI แบบหมุนเวียน หรือ แบบสมดุลมวลสารนับเป็นก้าวสำคัญในการทำให้วัตถุดิบทางเคมีนี้มีความยั่งยืนมากขึ้น โดย ดร. เคลาส์ เชฟเฟอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีของโคเวสโตรได้อธิบายว่า "เมื่อหลายปีก่อน เราได้พัฒนาเทคโนโลยีก๊าซที่ช่วยเรื่องการประหยัดพลังงานในการผลิต TDI หลังจากนั้นเรามุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยมลพิษในกระบวนการผลิต โดยหันมาใช้พลังงานสีเขียว ซึ่งเป็นการพัฒนาและเดินหน้าไปสู่ความกลางทางสภาพภูมิอากาศ3 และเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการใช้วัตถุดิบหมุนเวียนแบบสมดุลมวลสาร โดยเรามุ่งมั่นในการลดการปล่อยมลพิษตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการลดคาร์บอนอีกด้วย"

คุณสุเชตา โกวิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการพาณิชย์ของโคเวสโตร กล่าวว่า "การเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์แบบสมดุลมวลสาร ทำให้เราสามารถช่วยลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายทางด้านสภาพภูมิอากาศและผลักดันการเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ในขณะเดียวกันเราเองก็มุ่งเน้นในการใช้วัตถุดิบทางเลือก และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า” โดย TDI แบบหมุนเวียนนี้มาในรูปแบบของโซลูชั่นแบบดรอปอิน ซึ่งหมายความว่าลูกค้าของเราสามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตที่มีอยู่ได้ทันที โดยไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนทางเทคนิค

โฟมโพลียูรีเทน (PU) ชนิดยืดหยุ่นที่ผลิตจาก TDI และ polyols แบบสายโซ่ยาว (Long Chain) เป็นวัตดุดิบที่สําคัญในการผลิตเบาะรองนั่งและที่นอน โดย TDI แบบหมุนเวียนตอบโจทย์ความต้องการสำหรับการผลิตที่ยั่งยืนมากขึ้น โดยที่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพที่ดี มีความนุ่มสบาย และยังระบายอากาศได้ดี เช่นเดียวกับ TDI ที่ใช้ฟอสซิลในการผลิต นอกจากนี้ยังตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่กำลังมองหาวัตถุดิบทางเลือกสำหรับเบาะในรถยนต์ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Sinomax เป็นผู้ริเริ่มเพื่อความยั่งยืน

เมื่อปลายปีที่แล้วโคเวสโตรได้ลงนามในสัญญาทางการค้ากับบริษัท Sinomax ซึ่งเป็นผู้ผลิต และจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทนระดับโลกในประเทศจีน ซึ่งทั้งสองบริษัทมีความมุ่งมั่นในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และ Sinomax ต้องการที่จะเป็นลูกค้ารายแรกที่ใช้ TDI แบบใหม่ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่ง TDI แบบสมดุลมวลสารนี้มาจากโรงงานผลิตของโคเวสโตรในเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ซึ่งได้รับการรับรอง ISCC PLUS และสามารถจัดส่งได้ทั่วโลก ทำให้โคเวสโตรสามารถมอบ TDI แบบสมดุลมวลสารได้มากขึ้น

วิธีในการทำสมดุลมวลสารนั้น วัตถุดิบที่ได้จากมวลชีวภาพ หรือของเสียจะถูกนำไปสกัดวัตถุดิบ และใช้หลักคณิตศาสตร์มาคำนวณคุณลักษณะและผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยประหยัดวัตถุดิบฟอสซิลและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในขณะที่ยังคงคุณภาพไว้ไม่ต่างจากการผลิตด้วยฟอสซิลอย่างเดียว โดยผู้ผลิตสามารถใช้สูตรผลิต อุปกรณ์ และกระบวนการผลิตเดิม โดยที่สามารถเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนมากขึ้น และช่วยบรรลุเป้าหมายทางสภาพภูมิอากาศได้อีกด้วย


1 TDI แบบหมุนเวียนที่ผลิตโดยใช้วิธีสมดุลมวลสาร โดยใช้วัตถุดิบหมุนเวียน จากชีวมวลบริสุทธิ์ ของเสียชีวภาพ และสารตกค้าง ในการผลิต TDI หมุนเวียน แบบสมดุลมวลสาร ซึ่งใช้หลักคณิตศาสตร์มาคำนวณคุณลักษณะและผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ 

2 การประเมินภายในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ทั้งแต่การเป็นวัตถุดิบ จนจบกระบวนการผลิตของโคเวสโตร โดยวิธีการของ LCA ของเราเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14040 และ 14044 คํานึงถึงต้นกําเนิดทางชีวภาพของคาร์บอน ตามข้อมูลเบื้องต้นจากห่วงโซ่อุปทาน ไม่มีการใช้มาตรการชดเชย

3 "การผลิตที่มีความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศ" ซึ่งเป็นเป้าหมายของโคเวสโตร คือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ภายในปี 2035 สำหรับกิจกรรมใน scope 1 และ scope 2

ข้อความแม่แบบ

เกี่ยวกับโคเวสโตร

โคเวสโตรเป็นหนึ่งในผู้ผลิตวัสดุโพลิเมอร์และส่วนประกอบทางโพลิเมอร์คุณภาพสูงชั้นนำของโลก ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และวิธีการ บริษัทช่วยส่งเสริมความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตในหลายแง่มุม โคเวสโตร ให้บริการลูกค้าทั่วโลกในอุตสาหกรรมหลัก เช่น การเดินทางและการขนส่ง อาคารและที่อยู่อาศัย ตลอดจนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ โพลีเมอร์จากโคเวสโตร ยังใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กีฬาและสันทนาการ เครื่องสำอางและสุขภาพ ตลอดจนในอุตสาหกรรมเคมีด้วย

กลุ่มบริษัทโคเวสโตรมุ่งที่จะมีความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศและการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2035 สำหรับกิจกรรมใน scope 1 และ scope 2 และโคเวสโตรสร้างยอดขายได้ประมาณ 15.9 พันล้านยูโรในปีงบประมาณ 2564 บริษัทมีโรงงานผลิต 50 แห่งทั่วโลกและมีพนักงานประมาณ 17,900 คน (คำนวณจากจำนวนพนักงานประจำ) ณ สิ้นปี 2564

ข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต

ข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้อาจมีข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต โดยใช้ข้อสันนิษฐานและการคาดการณ์ของโคเวสโตร เอจี เป็นพื้นฐาน ปัจจัยด้านความเสี่ยงที่คาดการณ์ได้และที่คาดการณ์ไม่ได้ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ อาจส่งผลต่อข้อมูลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งด้านผลประกอบการจริง สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดำเนินงานและการพัฒนาของบริษัทในอนาคต โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ หมายรวมถึงปัจจัยที่อยู่ในรายงานสาธารณะของโคเวสโตร ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์โคเวสโตร www.covestro.com ทั้งนี้ โคเวสโตรจะไม่ขอรับผิดชอบในการอัพเดทข้อความบ่งชี้ถึงอนาคตต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงตามสถานการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต