18
กรกฎาคม
2022
|
09:35
Europe/Amsterdam

ธุรกิจเกื้อกูลสังคมของโคเวสโตร ในเวียดนาม ชนะรางวัลในโครงการ The Water and Energy for Food Grand Challenge (WE4F)

สรุป

โคเวสโตรในประเทศเวียดนาม นำโดยกลุ่มธุรกิจเกื้อกูลสังคม (Inclusive Business) ได้เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการซึ่งมีผู้สมัครมากกว่า 113 ราย และต้องผ่านการแข่งขันหลายรอบ จนในที่สุดเราได้รับการคัดเลือกและรับรางวัล 200,000 USD จาก The Water and Energy for Food Grand Challenge (WE4F) เมื่อดือนมิถุนายน 2565 โดย WE4F เป็นการก่อตั้งร่วมกันระหว่างกระทรวงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเยอรมัน (BMZ) กระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาระหว่างประเทศสวีเดน (Sida) และ หน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐ (USAID) ซึ่งเปิดตัวโครงการในงาน World Water Week 2019 และงาน Social Capital Markets 2019 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการผลิตอาหารตลอดห่วงโซ่คุณค่า ด้วยการใช้น้ำและพลังงานให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากขึ้น รวมถึงเพิ่มรายได้ให้กับประชากรในพื้นที่ชนบทและในเมือง เพื่อส่งเสริมการรับมือกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

รางวัลที่โคเวสโตร ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลจำนวน 13 รายได้รับมานี้จะถูกนำไปใช้ในการช่วยเพิ่มรายได้ผู้มีรายได้น้อยกว่า 100,000 คนในประเทศเวียดนาม ลาว และกัมพูชา ด้วยการสนับสนุนโดมพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตของโคเวสโตร เพื่อใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว โดยสนับสนุนเงินทุนบางส่วนในการสร้างโดมพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับชุมชน และการฝึกอบรมด้านการแปรรูปและการจัดการอาหารให้กับเกษตรกร เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกรรายย่อยในธุรกิจอาหาร ลดการสูญเสียในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร โครงการนี้จะช่วยส่งเสริมการแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับกลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการทำฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยไปสู่ธุรกิจที่ทำกำไรได้มากขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำธุรกิจอาหารที่กำลังเติบโตอีกด้วย

 

และเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  Ms. Mai Pham Phuong  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจกลุ่มธุรกิจเกื้อกูลสังคมของโคเวสโตรยังได้เข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมในกรุงเทพฯ ร่วมกับผู้ได้รับทุนคนอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จาก 2 กลุ่ม ได้แก่ ทีมส่วนกลาง และ สำนักเลขาธิการ USAID ซึ่งมาร่วมสนทนา แชร์ไอเดีย และเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน  โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน เพื่อหาวิธีในการเพิ่มจำนวนเกษตรกร ปรับปรุงด้านการดำเนินงาน และการเข้าถึงการลงทุน และมีช่วงถามตอบเกี่ยวกับความพร้อมในการลงทุน การวัดผล KPI รวมถึงความเท่าเทียมทางเพศและความยั่งยืน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างร่วมแชร์ความคิด และยังได้พบปะกับผู้รับทุนคนอื่นๆ ที่มีวิสัยทัศน์เดียวกัน  ส่วนกิจกรรมในวันสุดท้าย คือการหาพาร์ทเนอร์ที่สามารถช่วยเรื่องการลงทุนให้กับเกษตรกรรายย่อย  รวมถึงการเข้าถึงนวัตกรรมที่ช่วยเรื่องการรับมือกับสภาพภูมิอากาศ

ในช่วงการฝึกอบรม โคเวสโตรได้แชร์พันธกิจของกลุ่มธุรกิจเกื้อกูลสังคม และพันธะสัญญาต่อหลักการ 3P ของเรา คือ People (ผู้คน), Planet (โลกของเรา) และ Profit (ผลกำไร)  ซึ่งการได้รับทุนสนับสนุนในครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความยั่งยืนนั้นสามารถเป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่ด้อยโอกาสได้  โดยกุญแจสู่ความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างยั่งยืน คือ ความมุ่งมั่นระหว่างธุรกิจองค์กร เพื่อประโยชน์ต่อผู้คนและโลก กลุ่มธุรกิจเกื้อกูลสังคมนั้นเดินหน้าสู่เป้าหมายในการช่วยผู้ด้อยโอกาสกว่า 10 ล้านคนในปี 2025 ของโคเวสโตร

ข้อความแม่แบบ

เกี่ยวกับโคเวสโตร

โคเวสโตรเป็นหนึ่งในผู้ผลิตวัสดุโพลิเมอร์รายใหญ่ที่สุดในระดับโลก ด้วยยอดขายกว่า 10.7 พันล้านยูโรในปี 2020 ธุรกิจของโคเวสโตรให้ความสำคัญกับการผลิตวัสดุโพลิเมอร์ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันในหลายๆด้าน และในการดำเนินการนี้ โคเวสโตรกำลังก้าวไปสู่การหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ อุตสาหกรรมหลักที่เป็นกลุ่มลูกค้าของโคเวสโตร คือ อุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่ง อุตสาหกรรมก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์และไม้ รวมถึงอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน นอกจากนี้ยังรวมถึง กีฬาและสันทนาการ เครื่องสำอางและอึตสหกรรมเคมีเองอีกด้วย โคเวสโตรมีศูนย์การผลิตอยู่ 33 แห่งทั่วโลก และมีพนักงานประจำและเทียบเท่าประมาณ 16,500 คน (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2563)

ข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้อาจมีข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต โดยใช้ข้อสันนิษฐานและการคาดการณ์ของโคเวสโตร เอจี เป็นพื้นฐาน ปัจจัยด้านความเสี่ยงที่คาดการณ์ได้และที่คาดการณ์ไม่ได้ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ อาจส่งผลต่อข้อมูลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งด้านผลประกอบการจริง สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดำเนินงานและการพัฒนาของบริษัทในอนาคต โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ หมายรวมถึงปัจจัยที่อยู่ในรายงานสาธารณะของโคเวสโตร ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์โคเวสโตร www.covestro.com ทั้งนี้ โคเวสโตรจะไม่ขอรับผิดชอบในการอัพเดทข้อความบ่งชี้ถึงอนาคตต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงตามสถานการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต