29
กันยายน
2022
|
12:45
Europe/Amsterdam

การคืนคุณค่าให้แก่ขยะพลาสติก และสร้างสรรค์ประโยชน์สู่สังคม

โคเวสโตร ส่งมอบชุดทำงานสะท้อนแสงผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลจากแคมเปญ Hands for a Brighter World

โคเวสโตร ผู้นำด้านวัสดุโพลิเมอร์ระดับโลก นำโดย ดร.ทีโม สลาวินสกี้ กรรมการผู้จัดการ และ นางสาวกวิสรา วรรธนะพิศิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรประจำภูมิภาคอาเซียน บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบชุดสะท้อนแสง สำหรับใส่ทำงานสำหรับพนักงานรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้างานที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลมาบตาพุด เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้โครงการ “Hands for a Brighter World สร้างสรรค์โลกให้สดใสขึ้นได้ด้วยมือเรา”  ตามแนวคิด Fully Circular ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพและคืนคุณค่าสู่สังคม

ซึ่งชุดเหล่านี้ผลิตจากกระบวนการอัพไซเคิลขวดพลาสติกใช้แล้วที่ได้รับการบริจาคจากพนักงานและประชาชนทั่วไป โดยส่งมอบชุดสะท้อนแสง รวมทั้งสิ้นจำนวน 150 ชุด โดย 100 ชุด มอบให้แก่ นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมและกรุงเทพมหานคร เพื่อเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร และอีกจำนวน 50 ชุด ให้แก่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด นายถวิล โพธิบัวทอง เป็นผู้รับมอบ นับเป็นการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง นำกลับมาต่อยอดสร้างประโยชน์คืนกลับให้กับชุมชนและสังคม

โคเวสโตร จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์โลกเพื่อที่สดใส ด้วยการขับเคลื่อนหลักการพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และผลิตพลาสติกด้วยวิธีการที่ยั่งยืนต่อไป

ข้อความแม่แบบ

เกี่ยวกับโคเวสโตร

โคเวสโตรเป็นหนึ่งในผู้ผลิตวัสดุโพลิเมอร์และส่วนประกอบทางโพลิเมอร์คุณภาพสูงชั้นนำของโลก ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และวิธีการ บริษัทช่วยส่งเสริมความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตในหลายแง่มุม โคเวสโตร ให้บริการลูกค้าทั่วโลกในอุตสาหกรรมหลัก เช่น การเดินทางและการขนส่ง อาคารและที่อยู่อาศัย ตลอดจนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ โพลีเมอร์จากโคเวสโตร ยังใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กีฬาและสันทนาการ เครื่องสำอางและสุขภาพ ตลอดจนในอุตสาหกรรมเคมีด้วย

เรามุ่งมั่นในการก้าวไปสู่การหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ และตั้งเป้าสู่ความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศ ภายในปี ค.ศ. 2035 (scope 1 และ scope 2) และสร้างยอดขายได้ประมาณ 15.9 พันล้านยูโรในปีงบประมาณ 2564 โดยบริษัทมีโรงงานผลิต 50 แห่งทั่วโลกและมีพนักงานประมาณ 17,900 คน (คำนวณจากจำนวนพนักงานประจำ) ณ สิ้นปี 2564

ข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต 

ข่าวประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้อาจมีข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต โดยใช้ข้อสันนิษฐานและการคาดการณ์ของโคเวสโตร เอจี เป็นพื้นฐาน ปัจจัยด้านความเสี่ยงที่คาดการณ์ได้และที่คาดการณ์ไม่ได้ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ อาจส่งผลต่อข้อมูลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งด้านผลประกอบการจริง สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดำเนินงานและการพัฒนาของบริษัทในอนาคต โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ หมายรวมถึงปัจจัยที่อยู่ในรายงานสาธารณะของโคเวสโตร ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์โคเวสโตร www.covestro.com ทั้งนี้ โคเวสโตรจะไม่ขอรับผิดชอบในการอัพเดทข้อความบ่งชี้ถึงอนาคตต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงตามสถานการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต