20
ตุลาคม
2022
|
09:49
Europe/Amsterdam

ฟีนอลและอะซิโตนที่สามารถช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

อินนิออสจัดหาวัตถุดิบแบบสมดุลมวลสารสำหรับผลิตโพลีคาร์บอเนตให้กับโคเวสโตร

สรุป

ช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน

โคเวสโตรได้รับการส่งมอบฟีนอล (phenol) และ อะซิโตน (acetone) ซึ่งเป็นวัตถุดิบแบบสมดุลมวลสาร จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ INVIRIDIS™ ของอินนิออส (INEOS) ซึ่งเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)เหล่านี้ ในการผลิตพลาสติกโพลีคาร์บอเนตที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อใช้ผลิตไฟหน้า ชิ้นส่วนรถยนต์ ตัวเครื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวนำแสง เลนส์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่น ๆ

"คุณสุเชตา โกวิล (Sucheta Govil) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการพาณิชย์ของโคเวสโตร กล่าวว่า “การเปลี่ยนมาใช้วัตถุดิบแบบสมดุลมวลสาร ก็เพื่อเป้าหมายในการลดการปล่อยมลพิษทางอ้อมในห่วงโซ่อุปทานให้มากที่สุด และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ๊น เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน"

สัญลักษณ์ด้านโซลูชั่นหมุนเวียน

คุณลิลี่ หวัง (Lily Wang) หัวหน้ากลุ่มธุรกิจพลาสติกเชิงวิศวกรรม กล่าวเน้นย้ำถึงประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของเรา "เรานำเสนอโซลูชั่นแบบดรอป-อิน (Drop-in) ที่ลูกค้าของเราสามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตที่มีอยู่ได้ทันทีและง่ายดาย โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคใดๆ ซึ่งสามารถนำไปผลิตสินค้ามีคุณภาพสูงไม่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบฟอสซิล โดยผลิตภัณฑ์ภายในโซลูชั่นหมุนเวียน หรือ CQ ถูกนำเสนอภายใต้ชื่อ Makrolon® RE, Bayblend® RE, Makroblend® RE และ Apec® RE เป็นแนวคิดใหม่จากโคเวสโตรที่มุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบทางเลือกในผลิตภัณฑ์ของบริษัท และมีการแสดงสัญลักษณ์ที่ชัดเจนสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้

NVIRIDIS™ คือแบรนด์สินค้าของ ฟีนอล (phenol) และ อะซิโตน (acetone) ที่ผลิตขึ้นจากสารคิวมีนชีวภาพ (Cumene) ในโรงงานของ INEOS ที่เมือง Gladbeck และเมือง Antwerp ซึ่งโรงงานทั้งสองแห่งนั้นได้รับการรับรองมาตรฐาน ISCC PLUS และมาตรฐาน RSB ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งใช้วัตถุดิบมีปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากฟอสซิล

การรับรองมาตรฐานโดย ISCC PLUS และ RSB เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ INEOS ในการทำงานด้วยเศรษฐกิจชีวภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความยั่งยืนที่แข็งแกร่งของ INVIRIDIS™

กอร์ดอน อดัมส์ (Gordon Adams) ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจฟีนอล ของ INEOS กล่าวว่า "กลยุทธ์ความยั่งยืนของเรา คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟีนอล (phenol) และ อะซิโตน (acetone) ที่มีความยั่งยืนให้มากขึ้น โดยชื่อว่า INVIRIDIS™ โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์แบบดรอปอิน

ข้อความแม่แบบ

เกี่ยวกับโคเวสโตร 

โคเวสโตรเป็นหนึ่งในผู้ผลิตวัสดุโพลิเมอร์และส่วนประกอบทางโพลิเมอร์คุณภาพสูงชั้นนำของโลก ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และวิธีการ บริษัทช่วยส่งเสริมความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตในหลายแง่มุม โคเวสโตร ให้บริการลูกค้าทั่วโลกในอุตสาหกรรมหลัก เช่น การเดินทางและการขนส่ง อาคารและที่อยู่อาศัย ตลอดจนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ โพลีเมอร์จากโคเวสโตร ยังใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กีฬาและสันทนาการ เครื่องสำอางและสุขภาพ ตลอดจนในอุตสาหกรรมเคมีด้วย 

เรามุ่งมั่นในการก้าวไปสู่การหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ และตั้งเป้าสู่ความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศ ภายในปี ค.ศ. 2035 (scope 1 และ scope 2) และสร้างยอดขายได้ประมาณ 15.9 พันล้านยูโรในปีงบประมาณ 2564 โดยบริษัทมีโรงงานผลิต 50 แห่งทั่วโลกและมีพนักงานประมาณ 17,900 คน (คำนวณจากจำนวนพนักงานประจำ) ณ สิ้นปี 2564 

ข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต 

ข่าวประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้อาจมีข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต โดยใช้ข้อสันนิษฐานและการคาดการณ์ของโคเวสโตร เอจี เป็นพื้นฐาน ปัจจัยด้านความเสี่ยงที่คาดการณ์ได้และที่คาดการณ์ไม่ได้ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ อาจส่งผลต่อข้อมูลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งด้านผลประกอบการจริง สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดำเนินงานและการพัฒนาของบริษัทในอนาคต โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ หมายรวมถึงปัจจัยที่อยู่ในรายงานสาธารณะของโคเวสโตร ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์โคเวสโตร www.covestro.com ทั้งนี้ โคเวสโตรจะไม่ขอรับผิดชอบในการอัพเดทข้อความบ่งชี้ถึงอนาคตต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงตามสถานการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต