09
ธันวาคม
2022
|
10:08
Europe/Amsterdam

โคเวสโตร เปิดศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืน สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกให้กับเด็กไทย

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 โคเวสโตร หนึ่งในผู้นำด้านการผลิตโพลีเมอร์คุณภาพสูง เปิดตัวศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรม พลาสติกเพื่อความยั่งยืนอย่างเป็นทางการ เป้าหมายหลักของศูนย์คือการมอบพื้นที่นอกห้องเรียนสำหรับเด็กไทยในการเรียนรู้เกี่ยวกับ ความสำคัญ ของการจัดการขยะพลาสติก อย่างถูกวิธี รวมถึงความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจ หมุนเวียน ซึ่นักเรียนที่เข้ามาที่ศูนย์ การเรียนรู้ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเดินทางของขยะพลาสติกและการรีไซเคิลพลาสติก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีความ สำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน ช่วยสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ ต่อปัญหาสำคัญต่างๆ ในรูปแบบของความรู้ที่มาพร้อมความสนุกจากกิจกรรมและการได้ ปฏิบัติจริง

โครงการเพื่อสังคมนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายของโคเวสโตรในการสร้างคุณค่าให้กับสังคม บริษัทหวังจะใช้ศูนย์การเรียนรู้นี้เป็นตัวช่วยในการสนับสนุนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และยังตอบโจทย์คำมั่นสัญญาของบริษัทด้านการผลิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย “เยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะช่วย เปลี่ยนแปลง โลกของเราให้ยั่งยืนมากขึ้นในอนาคต เราต้องปลูกฝังความคิดที่ถูกต้อง เกี่ยวกับความยั่งยืน และเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับพวกเขา และโคเวสโตรมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน พวกเขาใน ทุกทางที่เราสามารถทำได้ เพราะจุดมุ่งหมายของโคเวสโตร คือการ ‘สร้างสรรค์เพื่อโลกที่สดใสยิ่งขึ้น” ดร.ทีโม สลาวินสกี้ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

ความยั่งยืนเป็นองค์ประกอบหลักในพันธกิจของโคเวสโตรและเป็นส่วนสำคัญในกลยุทธ์ของ บริษัทในฐานะที่โคเวสโตรเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและมุ่งสร้างการเติบโตด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ บริษัท ได้ตั้งเป้าหมายสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมมากกว่าการดำเนินงานในปัจจุบัน ตัวอย่าง เช่น บริษัทมุ่งบรรลุความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศภายในปี 2578 และต้องการสร้างให้เกิดการหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบตลอดห่วงโซ่ ความมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืนนี้ เป็นมากกว่าแค่ คำประกาศและโคเวสโตรได้พิสูจน์ให้เห็นจากหลายโครงการแล้วว่าบริษัท สามารถทำแนวคิด ใหม่ ๆ ให้กลายเป็นจริงได้ เช่น การพัฒนาพื้นฐานวัตถุดิบ เพิ่มประสิทธิภาพของโรงงาน ทุกแห่งอย่างต่อเนื่อง และช่วย ให้ลูกค้าสามารถออกแบบกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งนวัตกรรม เกือบทั้งหมดของโคเวสโตรพัฒนาขึ้นจากความพยายาม ในการให้ความสำคัญกับทั้ง เศรษฐกิจและระบบนิเวศ เพื่อสร้างประโยชน์ให้สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความสำเร็จทาง ธุรกิจของลูกค้า

ในประเทศไทย โคเวสโตรได้ปฏิบัติตามหลักการผลิตที่ยั่งยืนและแสดงจุดยืนด้านความยั่งยืน ของบริษัท โรงงานผลิตในมาบตาพุดได้สนับสนุนวาระนานาชาติด้านความยั่งยืนผ่าน โครงการริเริ่มหลายโครงการ ตัวอย่างเช่น บริษัทได้เปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นการ ใช้ไบโอดีเซลสำหรับกิจกรรมทางโลจิสติกส์ภายในโรงงาน การเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงทดแทนที่ เผาไหม้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นทำให้สามารถลดคาร์บอนฟุตปรินท์ภายในห่วงโซ่คุณค่าได้มากกว่าเดิม การริเริ่มการผลิตแบบสมดุลมวลสาร ซึ่งโคเวสโตร ได้รับการรับรองจาก ISCC Plus Certificate นอกจากนี้บริษัทกำลังวางแผนการใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต เพื่อลด มลพิษทางน้ำและอากาศอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโคเวสโตร ได้ที่ www.covestro.co.th

ติดตามโคเวสโตรบน Facebook ได้ที่ CovestroTH

ข้อความแม่แบบ

เกี่ยวกับโคเวสโตร 
โคเวสโตรเป็นหนึ่งในผู้ผลิตวัสดุโพลิเมอร์และส่วนประกอบทางโพลิเมอร์คุณภาพสูงชั้นนำของโลก ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และวิธีการ บริษัทช่วยส่งเสริมความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตในหลายแง่มุม โคเวสโตร ให้บริการลูกค้าทั่วโลกในอุตสาหกรรมหลัก เช่น การเดินทางและการขนส่ง อาคารและที่อยู่อาศัย ตลอดจนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ โพลีเมอร์จากโคเวสโตร ยังใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กีฬาและสันทนาการ เครื่องสำอางและสุขภาพ ตลอดจนในอุตสาหกรรมเคมีด้วย 
โคเวสโตร สร้างยอดขายได้ประมาณ 15.9 พันล้านยูโรในปีงบประมาณ 2564 บริษัทมีโรงงานผลิต 50 แห่งทั่วโลกและมีพนักงานประมาณ 17,900 คน (คำนวณจากจำนวนพนักงานประจำ) ณ สิ้นปี 2564 
 

ข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต 
ข่าวประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้อาจมีข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต โดยใช้ข้อสันนิษฐานและการคาดการณ์ของฝ่ายบริหารโคเวสโตร เอจี เป็นพื้นฐาน ปัจจัยด้านความเสี่ยงที่คาดการณ์ได้และที่คาดการณ์ไม่ได้ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ อาจส่งผลต่อข้อมูลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งด้านผลประกอบการจริง สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดำเนินงานและการพัฒนาของบริษัทในอนาคต โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ หมายรวมถึงปัจจัยที่อยู่ในรายงานสาธารณะของโคเวสโตร ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์โคเวสโตร www.covestro.com ทั้งนี้ โคเวสโตรจะไม่ขอรับผิดชอบในการอัพเดทข้อความบ่งชี้ถึงอนาคตต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงตามสถานการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต