15
พฤศจิกายน
2022
|
10:00
Europe/Amsterdam

โคเวสโตรเปิดตัวระบบ "ecosystem" สำหรับพาร์ทเนอร์

ความร่วมมือเพื่อโซลูชั่นที่สร้างสรรค์และยั่งยืน

สรุป

นวัตกรรมในโลกอันซับซ้อนมาจากการทำงานร่วมกัน

ความรู้นั้นเติบโตเร็วกว่าการเติบโตของบริษัท ดังนั้น การแลกเปลี่ยนความรู้และการนำเสนอมุมมองที่แตกต่างกันจะทำให้เกิดไอเดียที่ดีที่สุด ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบริษัทต่าง ๆ จำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนาโซลูชั่นให้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โคเวสโตร ได้สร้างระบบ "ecosystem" เพื่อการร่วมมือกันระหว่างพาร์ทเนอร์ โดยมีจุดเชื่อมต่อที่หลากหลายในการทำงานร่วมกัน

การร่วมมือกันเพื่อนวัตกรรมเสาอัจฉริยะ

นอกจากคุณสมบัติและการใช้งานของวัสดุแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการออกแบบมากขึ้นอีกด้วย ตัวอย่างเช่น การออกแบบเสาอัจฉริยะสำหรับเมืองอัจฉริยะและการสัญจรในอนาคต ซึ่งมาพร้อมฟังก์ชั่นที่หลากหลาย โดยเราได้มีการจัดแสดงไว้ภายในงาน K 2022 งานแสดงสินค้าพลาสติกและยางระดับโลก

เสาอัจฉริยะต้องมีประสิทธิภาพในการทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอกที่รุนแรง ขณะเดียวกันก็ต้องตอบสนองความต้องการในเรื่องการออกแบบสำหรับเมืองที่ทันสมัย ฟังก์ชั่นการทำงาน และเทรนด์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งโคเวสโตรมีทั้งความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มายาวนาน รวมถึงมีกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกโพลีคาร์บอเนตที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเราจึงได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาแนวคิดดังกล่าวอย่างเต็มที่ ร่วมกับผู้จัดจำหน่าย ลูกค้า OEM สตาร์ทอัพ นักออกแบบ และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

เริ่มต้นด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยนักศึกษาจากสถาบัน Umeå Design Institute ของประเทศสวีเดน ที่ถูกนำมาใช้สร้างเซลล์ขนาดเล็กสำหรับเครือข่าย 5G ซึ่งอยู่ด้านบนของเสาอัจฉริยะ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่องของสถาบันร่วมกับบริษัท Deutsche Telekom โดยโคเวสโตรได้เข้าทำการตรวจสอบการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย 5G ของสภาพแวดล้อมภายในตัวเมือง โดยคำนึงถึงแง่มุมด้านสุนทรียศาสตร์ด้วย ซึ่งโพลีคาร์บอเนตนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการออกแบบ CMF (สี วัสดุ พื้นผิว) และยังช่วยให้สามารถส่งสัญญาณวิทยุความถี่สูงได้โดยปราศจากการรบกวนแม้ในสภาพอากาศที่เลวร้าย และเพื่อเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของวัสดุและการออกแบบ CMF ภายใต้สภาวะที่แตกต่างกัน โคเวสโตรจึงได้สร้างสถานที่สำหรับทำการทดสอบที่มีความล้ำสมัยภายในศูนย์นวัตกรรมเอเชียแปซิฟิกในเซี่ยงไฮ้ สำหรับทดสอบช่วงความถี่กว้างถึง 50 GHz 

เรายังได้ร่วมมือกับสถาบัน Umeå Design Institute ในการพัฒนาแนวคิดการออกแบบสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับการใช้งานในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน หนึ่งในนั้นคือการออกแบบสถานีชาร์จไฟฟ้าที่ถูกติดตั้งอยู่ที่ฐานของเสาอัจฉริยะ และเพื่อภูมิทัศน์ที่ดีของเมืองสมัยใหม่ การออกแบบเสาอัจฉริยะจำเป็นจะต้องสอดคล้องกับบริบททางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของเมืองที่ติดตั้งด้วย ซึ่งต้องมีความทนทาน ทั้งการทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ และทนทานต่อการติดไฟ รวมถึงมีตัวเลือกของการรวมแสงที่หลากหลาย ซึ่งโพลีคาร์บอเนตนั้นสามารถนำไปใช้ในการออกแบบได้อย่างหลากลาย

ความร่วมมือพิเศษ เพื่อการหมุนเวียน

คุณค่าของความร่วมมือจะเห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเผชิญกับความท้าทายที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งการหมุนเวียนนั้นจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากพาร์ทเนอร์ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบอุตสาหกรรม ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ ผู้ผลิตพลาสติก ลูกค้า ผู้รวมถึง ประกอบการด้านการกำจัดขยะและการรีไซเคิล การที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดร่วมมือกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด จะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้อย่างสมบูรณ์ น่าเชื่อถือ และยังมีราคาไม่แพง เพื่อให้สามารถนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ได้

โคเวสโตรจึงทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ในทุกขั้นตอนของวงจรผลิตภัณฑ์ เพื่อค้นหาโซลูชั่นในการทำให้อนาคตมีความยั่งยืนยิ่งขึ้น ซึ่งมีการร่วมมือกับทั้งกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นบริษัทและสตาร์ทอัพ โดยโคเวสโตรได้จัดแสดงไว้ในงาน K 2022 งานแสดงสินค้าพลาสติกและยางอันดับระดับโลก

ข้อความแม่แบบ

เกี่ยวกับโคเวสโตร 
โคเวสโตรเป็นหนึ่งในผู้ผลิตวัสดุโพลิเมอร์และส่วนประกอบทางโพลิเมอร์คุณภาพสูงชั้นนำของโลก ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และวิธีการใหม่ ๆ บริษัทช่วยส่งเสริมความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตในหลายแง่มุม โคเวสโตร ให้บริการลูกค้าทั่วโลกในอุตสาหกรรมหลัก เช่น การเดินทางและการขนส่ง อาคารและที่อยู่อาศัย ตลอดจนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ โพลีเมอร์จากโคเวสโตร ยังใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กีฬาและสันทนาการ เครื่องสำอางและสุขภาพ ตลอดจนในอุตสาหกรรมเคมีด้วย 

บริษัทมุ่งมั่นในการก้าวไปสู่การหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ และตั้งเป้าสู่ความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศ ภายในปี พ.ศ. 2578 (scope 1 และ scope 2) และสร้างยอดขายได้ประมาณ 15.9 พันล้านยูโรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยบริษัทมีโรงงานผลิต 50 แห่งทั่วโลกและมีพนักงานประมาณ 17,900 คน (คำนวณจากจำนวนพนักงานประจำ) ณ สิ้นปี พ.ศ.2564 


ข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต 
ข่าวประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้อาจมีข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต โดยใช้ข้อสันนิษฐานและการคาดการณ์ของฝ่ายบริหารโคเวสโตร เอจี เป็นพื้นฐาน ปัจจัยด้านความเสี่ยงที่คาดการณ์ได้และที่คาดการณ์ไม่ได้ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ อาจส่งผลต่อข้อมูลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งด้านผลประกอบการจริง สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดำเนินงานและการพัฒนาของบริษัทในอนาคต โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ หมายรวมถึงปัจจัยที่อยู่ในรายงานสาธารณะของโคเวสโตร ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์โคเวสโตร www.covestro.com ทั้งนี้ โคเวสโตรจะไม่ขอรับผิดชอบในการอัพเดทข้อความบ่งชี้ถึงอนาคตต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงตามสถานการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต