Submit
ความมุ่งมั่นของเรา

การสร้างสรรค์โลกที่สดใส

มีผู้คนมากมายต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีขึ้น – มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สุขภาพดี และมีชีวิตที่ดีขึ้น เราอยากช่วยสร้างสรรค์โลกที่สดใสที่มีทั้งคุณค่าและความยั่งยืน การจะสร้างโลกแบบนั้นได้ เราจะต้องมุ่งเน้นไปที่แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป จำนวนประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้น การขยายตัวของเมือง และความอดอยาก: เป็นปัญหาระดับโลกซึ่งเป็นความท้ายทายที่ยิ่งใหญ่ ที่โคเวสโตรทุ่มเทในการคิดค้นวิธีแก้ปัญหาและเอาชนะความท้าท้ายนี้ ด้วยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมโซลูชันที่หลากหลาย พลาสติกคุณภาพสูงที่พัฒนาโดยโคเวสโตรนั้น จะเป็นกุญแจสำคัญสู่โลกอนาคตที่ยั่งยืน

จุดมุ่งหมายของโคเวสโตร การสร้างสรรค์โลกที่สดใส

จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนี้แทรกซึมไปทั่วทั้งองค์กร และใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน เราทุ่มเททำอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุความสำเร็จ ด้วยการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อคนรุ่นหลัง และเราได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะรักษาพื้นฐานทางธรรมชาติของชีวิตให้มีคุณค่าตราบนานเท่านาน ตามหลักการความยั่งยืนของเราอันได้แก่ “ผู้คน (People) โลกของเรา (Planet) ผลกำไร (Profit)“

เราทุ่มเทในการดำเนินงานภายใต้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญ เพื่อรักษาสมดุลของสภาพอากาศ และปกป้องทรัพยากรที่เหลือน้อยลงทุกที เรายึดมั่นในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน นี่คือวิสัยทัศน์ที่ช่วยเน้นย้ำถึงจุดประสงค์ของเรา

วิสัยทัศน์นี้เป็นกลยุทธ์ในระยะยาวของเรา โดยยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในการดำเนินงานภายในบริษัททั้งหมด ซึ่งครอบคลุมทุกภาคส่วน ในขณะเดียวกันเราต้องการผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนี้ให้กับภาคธุรกิจและสังคม และเราจะเดินหน้าอย่างมุ่งมั่นและทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า ซัพพลายเออร์ และผู้บริโภค ทั้งทางด้านภาครัฐ วิทยาศาสตร์ และตลาดทุน และเพื่อประโยชน์ของพนักงานของเราทุกคน

พันธกิจของเราได้กำหนดวิธีที่จะทำให้เราสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของโคเวสโตรได้: เราต้องการส่งเสริมนวัตกรรมและการเติบโตด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่สามารถทำกำไร และยังเป็นประโยชน์ต่อสังคม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เรามุ่งมั่นและพยายามอย่างต่อเนื่องในการลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยมลพิษในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นเป็นที่ต้องการอย่างกว้างขวาง และสามารถช่วยทำให้ชีวิตของผู้คนจำนวนมากดีขึ้น ซึ่งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพดี ปลอดภัย และยังช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้มากขึ้น

สิ่งที่เราทำทั้งหมดนั้นสอดคล้องกับค่านิยมหลักสามประการขององค์กร:ความใฝ่รู้ (Curious) กล้าหาญ (Courageous) และความมีสีสัน หรือ ความหลายหลาก (Colorful) ด้วยปรัชญาที่เป็นเอกลักษณ์นี้ จะทำให้เราจะก้าวข้ามขีดจำกัด เพื่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง

Get in touch with us!

Contact form image Zoe

โปรดอธิบายเกี่ยวกับตัวคุณ?

คุณมีความสนใจในวัสดุประเภทใด?

ข้อมูลที่ต้องการสอบถามอยู่ในประเภทใด?

เราจะติดต่อคุณได้อย่างไร?

* จำเป็นต้องกรอกข้อมูล

Compare