บทความที่กำกับด้วย 'Global' | Covestro

Covestro Press (Global)

2022
02
สิงหาคม
2022
| 07:00 Europe/Amsterdam
ยอดขายของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 4.7 พันล้านยูโร (+18.9%)EBITDA 547 ล้านยูโร (–33.0%) ซึ่งสูงกว่าที่ประมาณการไว้รายได้รวมสุทธิอยู่ที่ 199 ล้านยูโร (–55.7%)เงินสดจากการดำเนินงานหลังหักเงินลงทุน (FOCF) อยู่ที่ –462 ล้านยูโรปรับเปลี่ยนการประมาณการปี 25...
อ่านเพิ่มเติม
17
มิถุนายน
2022
| 10:18 Europe/Amsterdam
โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโซลูชั่นสูตรน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเคลือบผิว...
อ่านเพิ่มเติม
09
มิถุนายน
2022
| 10:04 Europe/Amsterdam
การลงทุนด้านนวัตกรรม: โคเวสโตรคิดค้นโซลูชั่นสำหรับวัสดุที่ใช้ในการผลิตพลังงานที่ยั่งยืน ภายใน Wind Technology Centerการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเรซิ่น PUR สูตรใหม่ ด้วยการร่วมมือกับลูกค้าการจำลองกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด...
อ่านเพิ่มเติม