บทความที่กำกับด้วย 'EMLA' | Covestro

Covestro Press (EMLA)

2022
18
กรกฎาคม
2022
| 14:31 Europe/Amsterdam
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นอน เบาะเฟอร์นิเจอร์ รองเท้า และเบาะรถยนต์ให้มีความยั่งยืนมากขึ้นลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบจนถึงกระบวนการผลิต²โซลูชั่นประสิทธิภาพสูงที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที...
อ่านเพิ่มเติม
09
มิถุนายน
2022
| 10:04 Europe/Amsterdam
การลงทุนด้านนวัตกรรม: โคเวสโตรคิดค้นโซลูชั่นสำหรับวัสดุที่ใช้ในการผลิตพลังงานที่ยั่งยืน ภายใน Wind Technology Centerการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเรซิ่น PUR สูตรใหม่ ด้วยการร่วมมือกับลูกค้าการจำลองกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด...
อ่านเพิ่มเติม